آتش جواب اعدام

آیا خامنه‌ای با اعدام می‌تواند از سرنگونی بگریزد

واقعیت اینکه خامنه‌ای بهتر از هر کسی میداند که فقط با بگیر و ببند و شکنجه و اعدام است که رژیمش سر پاست. چون کاملا پایگاه مردمیش را از دست داده و دیگر نمی‌تواند‌ از این اهرم استراتژیک برای بقای خودش استفاده کند. به همین دلیل از این اهرم استفاده می‌کند ولی در شرایط انقلابی و قیام دیگر کارآیی ندارد و به‌‌ضد خودش تبدیل شده و نقطه انگیزش و خیزش مردم و بخصوص جوانان می‌‌شود کما اینکه امروز دیدیم که این چنین شد.

 علیرغم همه اعتراض‌ها، خامنه‌ای سه زندانی قیام را در اصفهان اعدام کرد.

حالا سوال این است: چرا خامنه‌ای بی دنده و ترمز دست به اعدام زده و نتیجه این کارش چیست؟

خامنه‌ای اگر ذره‌ای امید داشت که بتواند قیام را مهار کند دست به اعدام نمی‌زد. 

کما اینکه در بهمن ماه با سیرک وکالت و آلترناتیوسازی مجازی و بعد هم نمایش عفو زندانی‌های قیام تلاش خودش را کرد اما نتوانست جلوی رادیکالیزم قیام را بگیرد  

بنابراین در بن‌بست مطلق، از سر ضعف و استیصال،  با الگوی قتل‌عام خمینی به اعدام زندانی‌ها رو آورده.

درهمین زمینه

انتخابات حربه زنگ زده خامنه‌ای

اما خامنه‌ای به آخر خط رسیده و با این اعدامها فقط گور خودش و نظامش را می‌کند.

پاسخ مولوی نقشبندی به خامنه‌ای: اگر بزنید می‌زنیم، اگر بکشید، زندگیتونو جهنم می‌کنیم، اگر درخیابان برادران ما رو بکشید در بیابان جلو شما رو خواهیم گرفت، ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم.

این هم فقط حرف مولوی نقشبندی و مردم بلوچستان نیست، حرف همه مردم ایران است.

بجنگ تا بجنگیم…

خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیرخاک

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل