برای یک ایران آزاد

آخرین وصیت خامنه‌ای؛ پاسداران آماده باشند، قیام ادامه دارد

0

آخرین وصیت خامنه‌ای خطاب به پاسداران این است که کاملا هوشیار باشند و تصور نکنند، اینکه مجاهدین تا امروز نظام را سرنگون نکرده‌اند، تضمینی برای این است که در سال ۹۸ آنرا به زیر نخواهند کشید.

در آستانه نخستین سالگرد شروع قیام، مهمترین کار برای خامنه‌ای امید دادن به نیروهایش و البته هوشیار کردن آنها برای سال آتی‌ست.

فراخواندن خانواده‌های کشته‌شدگان در سوریه

برای ارائه جمعبندی یکساله از قیام، خامنه‌ای خانواده‌های کشته‌شدگان در سوریه را به تاریخ ۲۱ آذر فراخواند. انتخاب این جماعت با سه هدف صورت گرفت؛

هدف نخست این بود که به نیروهای وا رفته‌ی نظام نشان دهد که هنوز کسانی هستند که در پشت‌سر خامنه‌ای ایستاده‌اند.

در این سخنرانی خامنه‌ای دو مرتبه درباره وارفتگان نظام سخن گفت. یک بار گفت: «بله، بارها گفته‌ایم بعضی از عناصر انقلابی از راه برگشتند». و سپس افزود: «انقلاب ریزش داشته است».

و در جای دیگر درباره همین ریزشی‌ها گفت: «چهار نفر آدم کج‌فهمِ کج‌فکرِ دلبسته‌ی به دنیای مادّیِ غرب حرف می‌زنند، تحلیل‌های بی‌ربط و بی‌معنا می‌کنند؛ بکنند، [امّا] واقعیّت قضیّه غیر از آن چیزی است که آنها می‌گویند.»

خامنه‌ای با فراخواندن خانواده‌های پاسداران کشته شده در سوریه ابتدا کوشید تا در جدال درونی خلافت اسلامی! تصویری از قوت و اقتدار در برابر رقبای درونی‌اش عرضه کند. او به‌خوبی می‌داند که اگر خلافت اسلامی! شکاف‌های درونی‌اش را مهار و مدیریت نکند در سال پر تلاطم ۹۸ نظام از این نقطه بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود.

مخاطب دوم خامنه‌ای نیروهای جبهه‌ی خودش بودند. همان پاسداران و بسیجی‌هایی که در ماه‌های اخیر از جمله در میتینگ ورزشگاه آزادی  خامنه‌ای آنها را بارها مخاطب قرار داده و از آنها خواسته است که در برابرشرایط فعلی نظام جا نزنند و ناامید و هراسان از صحنه نگریزند.

سومین هدف خامنه‌ای از گردآوردن خانواده‌های کشته‌های سپاه، مخاطب قرار دادن دشمنان موجودیت خلافت اسلامی!‌ بود. خامنه‌ای خواست به آنها بگوید هنوز کسانی هستند که حاضرند برای او بجنگند.

سوا از اینکه این مخاطبان تا چه میزان پیام صحنه‌آرایی خامنه‌ای را جدی گرفته باشند اما مهم نحوه‌ی ورود خلیفه‌ مسلمین به صحنه است زیرا به این ترتیب آشکار می‌شود که او تا چه میزان دارا و تا چه میزان آسیب پذیر است.

مخاطبان سخنرانی

در این برنامه که بخشی از آن در مقدمه به روضه خوانی اختصاص داشت خامنه‌ای مخاطب‌های خود را با دقت و بر اساس سلسله مراتب قدرت از عرصه جهانی، منطقه‌ای و داخلی انتخاب کرد.

خامنه‌ای آمریکا را «غرق در لجن» دانست و دولت عربستان را «اشدّاء علی الیمن» و «اشدّاء علی البحرین» توصیف کرد.

خامنه‌ای به مثابه خلیفه، قطب مقابلشان در عرصه‌ی جهانی آمریکا و در عرصه منطقه‌ای عربستان دانست. این دستگاه تحلیلی را خامنه‌ای در سخنرانی ۱۹ دی ۹۶ نیز به کار گرفت. آن سخنرانی که بیرونی کردن جمعبندی درونی نظام درباره قیام بود، آمریکا و عربستان را به عنوان دو ضلع از سه ضلع قیام توصیف کرد.

اما این‌ها همه‌ی حرف خامنه‌ای نبود. بخش مهم‌تر و شاید بخش‌ اصلی سخنرانی خامنه‌ای هشدار بر سر دشمن اصلی یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران بود. خامنه‌ای پیشتر در جمعبندی ۱۹ دی ۹۶، مجاهدین را فراخواندهنده، سازمانده، و هدایت کنند قیام دانست. در جمعبندی‌های تکمیلی از جمله آنچه توسط معاون سیاسی سپاه  و اطلاعات سپاه ارائه شد؛ قیام یکسره کار مجاهدین دانسته شد.

تحلیل خامنه‌ای از قیام

در نگاه خامنه‌ای یا آنچه دست‌کم می‌کوشد به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی جا بیندازد؛ سیاست‌هایی که آمریکا علیه نظام در پیش گرفته است در جهت همان مبارزه برای سرنگونی‌ست که مجاهدین برای سالیان به پیش برده‌اند.

از جمله کارهایی که به گفته خامنه‌ای توسط آمریکا علیه نظام صورت گرفته است؛ اعمال تحریم‌هاست و کمک به مجاهدین «و امثال اینها». به باور خامنه‌ای به این ترتیب به‌وسیله «تحریم» و فعالیت‌های مجاهدین در داخل کشور یا به تعبیر خامنه‌ای «کارهای ضدامنیتی و مانند اینها» برای خلافت اسلامی «دو دستگی و اختلاف و جنگ داخلی و مشکلات ایجاد» می‌شود.

خامنه‌ای در ادامه بدون ذکر نام و تاریخ به سخنرانی جان بولتن در گردهمایی مجاهدین در پاریس در سال ۹۶ اشاره کرد که در آن گفته بود، نظام ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید. [جان بولتون، پاریسو تغییر سیاست ] کمتر از یکسال پس از این سخنرانی جان بولتون در مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید قرار گرفت. اکنون خامنه‌ای با خوشحالی وعده می‌دهد که «در بیست‌و‌دوم بهمن» «سالگردچهلم انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای قبل برپا خواهد کرد.»

حرف فقط از مجاهدین بود

با این همه خامنه‌ای آنقدر بی‌تجربه نیست که نداند مجاهدین او را رها نخواهند کرد. شاید خامنه‌ای در بیست و دوم بهمن امسال کماکان بر اریکه قدرت باشد اما می‌داند که فشارها از درون و از بیرون علیه او و تمامیت نظامش تازه آغاز شده است.

پس خامنه‌ای نیاز دارد تا بیش از هرچیز مختصات واقعی صحنه را به نیروهایش نشان دهد؛ در اینجا دیگر از خیمه‌شب‌بازی‌های اهالی «نماز جمعه» با شعار «رضا شاه روحتشاد » خبری نیست؛ هرچه هست حرف مجاهدین است؛ نیرویی که خامنه‌ای به خاطر آنکه درچهل سالگی خلافت اسلامی! هنوز آنرا سرنگون نکرده‌اند پیشاپیش اعلام جشن می‌کند.

خامنه‌ای خطاب به پاسداران و سایر وفاداران به خودش یادآوری می‌کند که تصور نکنید قیام ایران به پایان رسیده است پس «این بیداری را حفظ کنید؛ اینکه اینها گفتند در سال ۹۷ ما چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم، و نقشه‌هایی را برای جمهوری اسلامی ابراز کردند»؛ «این ممکن است فریب باشد؛ ممکن است جنجال را برای سال ۹۷ بکنند، نقشه را برای سال ۹۸ بکشند».

لایه‌های اجتماعی و آخرین وصیت خامنه‌ای

در این نقطه خامنه‌ای مخاطب را برای لحظه‌ای تغییر می‌دهد؛ او نگاهش را از پاسداران حاضر در جلسه بر می‌دارد و برای لحظه‌ای به دوربین نگاه می‌کند. او لایه‌های اجتماعی را مخاطب قرار می‌دهد و به آنها هشدار می‌دهد که با اعتراضات خود زمینه را برای مجاهدین آماده نکنند. در این لحظه احتمالا از خاطر خامنه‌ای، خیزش کارگران فولاد در اهواز می‌گذرد با شعار: «نه حاکم، نه دولت، نیستند حریف کارگر» یا حرکت مردم کازرون را به یاد می‌آورد با شعار «وای به روزی که مسلح شویم».

خامنه‌ای می‌گوید: «توصیه‌ی من به همه‌ی جوانهایمان، به همه‌ی مجموعه‌های گوناگون کشور، به همه‌ی اصناف کشور، به همه‌ی جریانهای سیاسی کشور این است که مراقب باشند به دشمن پهلو ندهند، مراقب باشند میدان را برای دشمن آماده نکنند».

خامنه‌ای سپس تصریح می‌کند: «اگر ما غافل بشویم، ما به خواب برویم، همان دشمن ضعیف زهر خودش را خواهد ریخت».

آخرین نصیحت و شاید هم وصیت خامنه‌ای به نیروهایش این است: «با چشم باز، با بصیرت،همه‌ی این اوضاع را زیر نظر داشته» باشید «و موضع خود را مستحکم نگه» دارید. [خامنه‌ای ۲۱ آذر ۹۷ ]

بله دقیق خوانده‌اید: «آخرین وصیت خامنه‌ای» اما اینکه محقق شود، داستان دیگری‌ست.

در همین زمینه:

پیوند مجاهدین وریزشی‌های نظام در دانشگاه امیرکبیر 

نفوذ مجاهدین درسپاه؛ سازمانی که در تمام ارکان نظام حضور دارد 

جمعبندی قرارگاه جنگ نرم ستاد نیروهای مسلح از نقش مجاهدین در قیام ایران 

تنها آلترناتیو اگر به رسمیت شناخته شود؛ میزگرد دو نفره وزارت اطلاعات 

چرا «اصلاحطلبان» از قیام ایران می‌ترسند؟ 


پاسخ بدهید

Your email address will not be published.