برای یک ایران آزاد

آلترناتیو رژیم آخوندی كیست؟شاخص های آلترناتیو چیست:مهدی براعی

0

آلترناتیو رژیم آخوندی را چگونه باید شناخت ؟آلترناتیو دارای چه شاخص هایی است ؟ چرا رژیم روی مجاهدین متمرکز است؟ موقعیت فعلی آلترناتیو در صحنه بین المللی چگونه است؟حضورمقاومت ایران در جریان اجلاس ورشو چگونه ارزیابی میشود؟و…..سئوالات دیگرنیز مطرح است که آقای مهدی براعی درگفتگو با تلویزیون ایران آزادی این موضوعات را موردبررسی قرارداده و به سئوالات پاسخ میدهد

مهدی براعی: خود مسئله ورشو همانطور که گفتید، واقعیت این بود که یک حضور قدرتمندی بود، حضور قدرتمند مجاهدین و شورا یعنی آلترناتیو توانست حضورش و خواسته‌های این مقاومت در گردهمایی که در رابطه با جلسه ور شو وجود داشت، به نمایش بگذارد، شاهد بودیم خیلی شخصیت‌ها شرکت کرده بودند از جمله رودی جولیانی شهردار پیشین نیویورک و سناتور تورسلی و بقیه شخصیتها و همچنین شهردار سابق ورشو و غیره، که اصل اساسی سیاست تغییر رژیم و تثبیت آلترناتیو و معرفی آلترناتیو بود.

جلسه ورشو متمرکز شده بود روی تنها مشکل اصلی که رژیم ایران است، مشکل خاورمیانه هم همین است، رژیم به دلیل ماهیت تروریستی به دلیل ماهیت جنگ افروزیش بحران عظیمی را در منطقه خاورمیانه بوجود آورده است، رژیم تروریسم را در سطح جهان صادر کرده و این تروریسم‌ش عمل می‌کند، جامعه بین المللی به این رسید تا این مشکل را حل و فصل نکند در واقع صلح و امنیت در خاورمیانه و جهان برقرار نخواهد شد، این را بارها شرکت‌کنندگان درجلسه ورشو به آن اذعان کردند، در واقع این حرفی هست که مقاومت ایران و مجاهدین از نزدیک به چهار دهه قبل گفتند مشکل اصلی رژیم ایران هست و تا این رژیم هست بحران تمام نخواهد شد، الان در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان، فلسطین، بحرین حضور تروریستی و حضور جنگ‌افروزی رژیم وجود دارد، در واقع امنیت را سلب کرده است.

بعد از ۴ دهه به گفته مقاومت ایران رسیدند و مقاومت ایران گفته افعی کبوتر نمی‌زاید، این رژیم رفرم پذیر نیست، و با این رژیم نمی‌توان به توافق رسید، تازه بعد از ۴ دهه الان جهان به این رسیده، یعنی ۴ دهه قبل این حرف را مقاومت ایران می‌زد، و برای این موضوع مطمئناً مقاومت ایران و مجاهدین قیمت سنگینی برای حرفشان دادند، که خیلی‌ها منافعشان این نبود و منافعشان این بود که با رژیم ایران مماشات بکنند، از رژیم استمالت بکنند، همان سیاست مماشات که در واقع جوابش و قیمتش خون مردم ایران بود، خون رشیدترین جوانان مردم ایران، سازمان مجاهدین خلق بود، در واقع اگر بخواهیم نقش جلسه ورشو را بگوییم همان حرفی را که مقاومت ایران و مجاهدین زدند که مشکل اصلی رژیم هست، این را جلسه ورشو تثبیت کرد، به همین دلیل این جلسه ورشو یک تحول بسیار مهمی است، سطح بین المللی در رابطه با رژیم به یک اجماع بین المللی در مقابل این که مشکل این است و بایستی این مشکل را حل و فصل کرد در واقع دست پیدا کرد.

مهدی براعی: وقتی میگوییم آدرس می‌دهد یک جنگی وجود دارد که یکطرف آن رژیم است و طرف دیگر دشمن اصلی یا هماورد اصلی یعنی مقاومت و تنها آلترناتیو آن است این صحنه نبرد اصلی با رژیم است، ممکن است صحنه‌های فرعی هم باشد اما این صحنه جنگ اصلی هست، در نتیجه دشمن که می‌خواهد از موجودیت و هویت خودش دفاع بکند، در مقابل دشمن اصلی و در برابر هماورد اصلیش و آن جریانی که می‌خواهد او را نفی بکند، آن که می‌خواهد این رژیم را سرنگون کند مجاهدین و مقاومت ایران هستند، این چیزی هست که می‌توانیم روی آن انگشت بگذاریم، اما از آدرس پرسیدید همه سران رژیم از خامنه‌ای تا بقیه همیشه آدرس مجاهدین و همین مقاومت را دادند.

در قیام ۹۶ که خامنه‌ای صحبت از مثلث کرد یک طرف کشورها و در راسش هم مجاهدین قرار داد، طبعاً رژیم تلاش می‌کند که آلترناتیو خودش را از بین ببرد این یعنی همان آدرس است. مثال طرح حمله تروریستی به گردهمایی پاریس در سی ژوئن در پاریس داشت، که یک طرح بسیار پیچیده‌ای بود که دیپلماتش اسدالله اسدی را مأمور این کار کرده بود، دستگیر شد و الان در بلژیک هست، هیچوقت رژیم دیپلماتش را به صحنه نمی‌فرستاد یک هسته خفته تروریستی داشت که این را بکار گرفت، برای اینکه آنقدر برایش مهم بود که بتواند این عمل تروریستی را انجام بدهد، قبلش طرح تروریستی در ۲۰ مارس ۲۰۱۸ در آلبانی در عید نوروز قصد داشت تجمع مجاهدین را مورد هدف قرار بدهد و بتواند آسیب جدی برساند، یا مثلاً دستگیریهای جاسوسان رژیم در آمریکا که ۲ نفرجاسوس دستگیر شد که مأموریت شناسایی و طرح ترور مجاهدین و اعضای مقاومت را داشت، روزنامه‌هایش را بخوانید انبوه از خبرها و شیطان سازی بدنام کردن مجاهدین وجود دارد، تماماً تمرکزشان بر روی مجاهدین است، یا مثلاً اخراج سفیر رژیم در آلبانی مصطفی رودکی که مسئؤل ایستگاه اطلاعاتی آن در آلبانی بود چرا اخراج کردند؟ چون تنها جریان براندازی که درآلبانی هست مجاهدین هستند و نامه رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ به ادی راما نخست وزیر آلبانی دلیل اخراج را تمجید کرد و گفت رژیم می‌خواهد صدای مخالفان را خفه کند، مخالفان در آلبانی مجاهدین هستند و می‌خواهد با شیطان سازی نگذارد صدای مقاومت به گوش برسد، از این فاکتها بسیار بسیار زیاد است که در تمام رسانه‌ها و صحبتها از خامنه‌ای تا بقیه سران و مقاماتش همه وقتی می‌خواهند صحبت بکنند از مجاهدین شروع می‌کنند با مجاهدین هم ختم می‌کنند.

خامنه‌ای ابتدای سال ۹۶ و ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی در دی ماه با مجاهدین شروع کرد و گفت اینها مسبب هستند و در پایان ۲۰۱۸ هم در دی ۹۷ مجدداً با مجاهدین تمام کرد، این آدرسی که می‌دهد آدرس آلترناتیوش هست چون باید دشمنش را نابود بکند، چون اگر نتواند نابود بکند بخصوص الان که در بحرانهای زیادی قرار گرفته و تنها گزینه که برایش مانده از دور خارج کردن تنها آلترناتیوش هست، فکر می‌کند با این گزینه می‌تواند به حیات خودش ادامه بدهد.

مهدی براعی: اگر بخواهیم جواب بدهیم اول کدام جریان هست که خواسته‌های مردم را نمایندگی می‌کند یک شاخص وجود دارد، مقاومت و قیمت دادن برای مردم و برای آزادی مردم، این یک شاخص هست، شاخص خیلی روشن که کی قیمت می‌دهد، کی مقاومت میکند، کی پایداری می‌کند، کی برسر منافع مردم ایران کوتاه نمی‌آید، خواست مردم ایران آزادی است، در برابر این رژیم فاشیستی با ولی فقیه یک دیکتاتوری مطلق هست، اگر با این شاخص بسنجیم، و نگاه به قضیه بکنیم جواب سؤال شما روشن است، کی در این مدت قیمت داده است؟ آیا جز مجاهدین و مقاومت مردم ایران جریان دیگری را سراغ داریدکه قیمت این چنین پرداخته باشد. ۱۲۰ هزار شهید، ۳۰ هزار قتل عام مجاهدین و این مقاومت، کی همچنین قیمتی داده، اگر هست بفرماید در صحنه، کی الان روزانه در داخل ایران حضور دارد؟ شاخص دیگر ۴۰ سال کی قیمت داده است، یکی دیگر اگر آلترناتیو هست آن سازمان سرنگون کننده است، کو تشکیلات سرنگون کننده‌ات؟ اگردارید به صحنه بیایید، خیلی خوب است، ما خیلی خوشحال می‌شویم اگر کسی داشته باشد.

خواهر مریم در سخنرانی ۳۰ ژوئن گفتند ما رقیب هیچ کسی نیستیم، رقیب هیچ جریانی که بتواند جایگزین این رژیم بشود نیستیم، اگر کسی هست به صحنه بیاید، ولی یک آلترناتیو واقعی، اگرهست بفرمایید، نه تنها خوشحال می‌شویم که از او هم حمایت خواهیم کرد، ولی متاسفانه نیست، مارقیب کسی برای جایگزینی رژیم نیستیم، هیچ کس، ولی همانجا خواهر مریم گفت هیچکس باندازه مجاهدین در قیمت دادن به پای مجاهدین نمی‌رسد، قیمتی که برای مبارزه و سرنگونی دادن، به همین خاطر با این شاخص مقاومت، با شاخص قیمت دادن، یکی هم خود رژیم، رژیم چه کسانی را مورد هدف قرار می‌دهد، شاخص دیگری در این رابطه هست، کی آدرس آلترناتیوش را می‌دهد، باید هماورد اصلی رژیم باشد، و رژیم او را مورد هدف قرار خواهد داد، و این از آن چیزهای هست که بخوبی می‌شود دید.

از ویژگیهای دیگراینکه در سرنگونی رژیم جدی باشد و اهل سازش و تسلیم شدن در برابر رژیم نیست، در طی ۴۰ سال گذشته دیدیم تمام جریانات مقطعی از صحنه خارج شدند، جریانی که ایستاده و مقاومت کرده مجاهدین بودند، قیمت‌های سنگینی دادند با سیاستهای مماشات جهانی مقابله کردند، آن سیاستها بود که مجاهدین را در لیست تروریستی برد، بمباران شدند، زندان شدند، تحت محاصره قرار گرفتند، تمام اینها را به جان خریدند، برای اینکه بر روی آرمان مردم ایران که آزادی است بایستند، و به خواسته مردم ایران پشت نکنند، کی در صحنه هست که ایستاده باشد، متاسفانه در تاریخچه جنبش مردم ایران ببینیم خیلی جریانات آمدند و در حق مردم ایران و منافع مردم ایران خیانت کردند، پشت کردند، منافع روز را ترجیح دادند، در زمان خمینی وقتی خودش به صحنه می‌آمد خیلی از جریانات باصطلاح معروف در صحنه غلاف می‌کردند و بجای ایستادن در مقابل فاشیزم سر تسلیم و کرنش پایین می‌آوردند، دیدیم در انتخابات مجلس خبرگان تنها جریانی که ایستاد و حاضر به رأی دادن نبود، مجاهدین بودند چون خیلی واضح و روشن بود، قانون اساسی می‌خواست دیکتاتوری مطلق را به رأی مردم بگذارد، مطلقاً هیچکسی وارد نشد، که بتواند بایستد و بعدش هم در کاندیداتوری ریاست جمهوری دیدیم که مسعود رجوی کاندیدا بود ولی خمینی حذفش کرد، معلوم بود یک نماینده از مجاهدین نگذاشتند به مجلس راه ببرد، این قیمتی بود که دادند، چرا؟ چون بر سر اصول و پرنسیبهای خودشان ایستادند.

مهدی براعی: موقعیت فعلی آلترناتیو در صحنه بین المللی کیفا متفاوت است، قبلاً آلترناتیو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا و انگلیس و آمریکا قرار داشت، و قل و زنجیر به دست و پایش بسته شده بود، از آن طرف هم در عراق بود تحت محاصره قرار داشت این وضعیت گذشته بدلیل سیاست مماشات بود، الان از لیست خارج شد و بر اثر تلاش جانکاه و سختی که انجام گرفت، که در راسش خواهر مریم بود با یک کار حقوقی و اجتماعی فشرده این حق را، حق مجاهدین و مقاومت را بگیرد و از لیست خارج بشوند، چیز دیگری در صحنه بین‌المللی اتفاق افتاده شکست سیاست مماشات است و الان این صحنه بین‌المللی صحنه قبلی نیست و همه حرف مجاهدین را می‌زنند و همه تاکید دارند مشکل، مشکل اصلی رژیم ایران است و طی همین جلسه ورشو بر این تاکید کردند و انگشت گذاشتند که مشکل، مشکل رژیم ایران است و این سیاست مماشات متاسفانه تاکنون مدد زیادی به رژیم ولایت فقیه آخوندی رسانده است، در قیام ۸۸ شاهد بودیم سیاست مماشات و سیاست دولت وقت امریکا بجای اینکه پشت قیام مردم بیاید پشت خامنه‌ای و رژیم ولایت فقیه رفت و از آنها حمایت کرد، در حالیکه مردم در خیابانها ریخته و خواستار سرنگونی رژیم بودند، همین سیاست مماشت بود که نمایندگان دولت وقت امریکا با نمایندگان خامنه‌ای نامه رد وبدل می‌کردند، اروپا هم همینطور بود، اما الان آثار آن در اروپا هنوز هست و وجود دارد، البته یکی از ضررکننده ها خود اروپا است، بدلیل اینکه رژیم ولایت فقیه میدان تروریسم در اروپا پیدا کرده، چطوری می‌خواهد جلسه گردهمایی پاریس در ۳۰ ژوئن را، چطوری در کشورهای دیگرتروریزم را بکار گرفته و چطوری در دانمارک تروریستش را دستگیر می‌کنند، زیرا رژیم فکر می‌کند بدلیل برجام دست باز دارد و هر کاری بکند کاری با او ندارند، به همین رو به تروریزم می‌آورد، فکر می‌کند دستش باز است و به دلیل سیاست مماشات در دولتهای قبلی امریکا، در سوریه هم دخالت می‌کند و نیرویش را گسترش می‌دهد، برای او اهرمش سیاست برجام است، در حالیکه نمی‌دانند این برجام موتور تروریزم و جنگ افروزی رژیم را فعال می‌کند و سوخت می‌رساند و دیدیم چگونه از این سیاست استفاده کرد و تروریزمش را در یمن و فلسطین و لبنان و عراق و سوریه گسترش داد و در عراق دست بالا را پیدا کرد، همه اینها محصول سیاست مماشات و برجام بود، اما الان فرق کرده و متفاوت است و رژیم هدف قرار گرفته است، سیاست مماشات شکست خورده وتغییر کرده است، الان البته سیاست امریکا مماشات نیست و شاهد هستیم امیتازات قبلی که رژیم می‌گفت مددهای غیبی به او می‌رسد اینها دیگرتمام شده و الان رژیم شدیداً در تنگنا قرار گرفته و این تحولات درصحنه بین المللی را می‌توانیم ببینیم.

مهدی براعی: کشورهای اروپایی و کلاً کشورهای غربی تمام راهها را با رژیم رفتند و هر امتیازی را به رژیم دادند و همه چیز را تست کردند، که گویاکه شاید با این رژیم بتوانند مذاکره کنند، هرجا انگشت بگذارید، در عراق سیاست مماشات بود، بعد رژیم سربازان امریکایی را می‌کشت، دقیقاً محصول سیاست مماشات است، سوریه همینطور، رژیم دست خودش را باز می‌دید، یمن همینطور، فریادی کشورهای عربی درآمده است به همین دلیل است که موشک میزند، دلیلش سیاست مماشات بوده است، که به این وضعیت رسانده و بحران ایجاد کرده است، بله به همین دلیل تمام راهها را تست کردند رژیم هر چه امتیاز می‌خواست دادند، ولی دیدند وضعیت بدتر شده است، الان البته هنوز چشم بعضی کشورها باز نشده و واقعیتها را نمی‌بینند، البته همه این سیاست مماشات شکست خورده و محصول ۴ دهه سیاست حاکم بوده و ضررکنده اصلی مقاومت و مردم و مجاهدین بودند.

حالا به این راه حل رسیدند که این سیاست مماشات شکست خورده است وتنها یک راه حل وجود دارد و آن هم جایگزین کردن این رژیم هست و تنها جایگزین هم مجاهدین هستند به همین دلیل رژیم روی این فعال شده و یک سیاستی پیش گرفته «تروریسم»، به دلیل اینکه رژیم در یک بحران اجتماعی به دلیل قیام است، الان یکسال از قیام گذشته و نتوانسته آن را متوقف کند با یک بحران اقتصادی هم مواجه هست، در واقعیت فروپاشی اقتصادی دارد، راه حلی هم ندارد، تضادهای داخلش بسیار فعال است، در سطح بین المللی که در انزوا قرار گفته و سیاست مماشات شکست خورده تنها گزینه برای رژیم بطور مشخص که در ۲۰۱۸ خیلی مشهود بود، لذا بایستی بتواند آلترناتیو را از صحنه خارج بکند ؛ وقتی آلترناتیو نداشته باشد هر کاری بکنند چیزیش نمی‌شود، مهم جایگزین آن است، رژیم عمل بر روی آلترناتیو بر روی دو محور شروع کرده است، یکی تروریزم و دیگری شیطان سازی و دیدیم که تروریزمش در ۲۰۱۸ با ۲۰۱۷ و سالهای قبلش فرق دارد و برای این شیطان سازی هم شاهد هستیم فرض کنید تمام تلاشش را می‌کند که تمام مطبوعات خارجی که دستی در آنها دارد آنها را بکار گرفته و علیه مجاهدین و مقاومت بکار بگیرد تا بتواند با یک سری اطلاعات از خود رژیم و بعضی بریده مزدوران که در خدمت رژیم هستند کاری بکنند، دیدیم که آلبانی را هدف قرار داده است، چطوری به بکار گرفته؟ سلول‌های خفته که داشته و در واقع الان بکار گرفته و در واقع آن سلولهای خفته را فعال کرده است، معمولاً یکسری هستند سیتی زن انگلیس و کانادا و بقیه کشورهای غربی هستند اما ایرانی تبار هستند، الان درتلویزیونهای مختلف که برنامه پخش می‌کند و تماشا می‌کنید، وقتی به انتها و ته قضیه می‌رسید افرادی که در رابطه با رژیم قرار دارند و طرحهای وزارت اطلاعات است می‌خواهد چی را بگوید و روی چی انگشت می‌گذارند؟ اینکه مجاهدین سکت و فرقه هستند و از این اتهامات دروغ، از روز اول تا الان ۴۰ سال می‌گذرد از زمان روی کار آمدن خمینی تا امروز و این شیوه کار از ابتدا، بنیانگذارش خمینی بود، با اتهامات دروغ و حرفهای دروغ، زمانی می‌گفت خودشان، خودشان را شکنجه می‌کنند بعد میگویند ما شکنجه می‌کنیم، کشیشان مسیحی را می‌کشد بعد می‌گوید مجاهدین کشتند، حرم امام رضا را منفجر می‌کند بعد می‌گوید مجاهدین کردند، می‌خواهد به کشورهای غربی و بخصوص دولتها این را القاء بکند و بگوید ما آلترناتیو نداریم اگر من بروم بدتر از من می‌آید و حامیان رژیم این را در رسانه‌ها می‌نویسند و می‌خواهد بگوید که من آلترناتیوی ندارم، در حالیکه الان مجاهدین بطور جد مطرح هستند و همه انگشت بر روی این آلترناتیو می‌گذارند و تشکیلات دارند و سابقه مبارزاتی دارند و هم پایگاه اجتماعی وسیع و الان کانون‌های شورشی چشمهای کور را باز کرده و واقعیتها را بهتر می‌بینند و می‌دانند چطوری هست و با تمرکز، الان می‌توانیم بگوییم با این چرخش بین‌المللی، به آن نکاتی که مجاهدین می‌گفتند تازه دارند می‌رسندند.

مهدی براعی: در پاسخ به سؤالات تا اندازه‌ای توضیح دادم اول از کسی که مدعی آلترناتیو هست باید پرسید چه قیمتی برای مبارزه داده، این اولین شاخص است و چه قیمتی برای مردم و مقاومت داده، این میزان وطن پرستی و میهنی بودن آن جریان یا ملی بودن آن جریان را می‌رساند، این اولین موضوعی است که می‌توان روی آن انگشت گذاشت.

دومین شاخص آلترناتیو این هست که اگر تو آلترناتیو هستی، کو رهبری؟ کو سابقه مبارزاتی؟ کو تشکیلاتت؟ کو سازمان رهبری کننده‌ات؟ کو پایگاه اجتماعیت؟ کو نیروی داخلی‌ت؟ والا که در فضای مجازی مرتب صحبت از آلترناتیو می‌کند، الان بازار گرم و مدعی آلترناتیو بودن زیاد است، البته این آلترناتیو سازی ها هدف دیگری هم دارند، می‌خواهند آلترناتیو اصلی را از دور خارج بکنند، هدف یک این است، در واقع در جوهر خودش ارتجاعی و متحد رژیم هستند، کسی که مدعی آلترناتیو هست کی را باید هدف قرار بدهد؟ باید رژیم را هدف قرار بدهد، اما اینها مجاهدین را هدف قرار می‌دهند، نیروی که مقاومت می‌کند، نیروی که پایداری می‌کند، نیروی که خون می‌دهد، نیروی که رنج می‌کشد، نیروی که فشارها را تحمل می‌کند، بجای اینکه رژیم را زیر فشار ببرد، اگر تو آلترناتیو و اپوزیسیون این رژیم هستی اول آن را هدف قرار بده، به همین دلیل مجاهدین یک شاخص هستند، اگر کسی به واقع جریان اصیل سیاسی هست باید با مجاهدین همدردی بکند، حتی اختلاف داشته باشد و یا انتقاد داشته باشد نباید مجاهدین را مورد هدف قرار بدهد، چون سوژه وجود دارد ولی بجای هدف قراردادن رژیم، مجاهدین را هدف قرار می‌دهند، این‌ها که از سپاه میگویند هدف اینها تضعیف و مقابله با آلترناتیو انقلابی هست بجای اینکه قیمت بدهند، کسی که بر روی سپاه سرمایه گذاری کرده، روی خود سپاه که نمی‌شود سرمایه گذاری کرد، سپاه اصلیترین اهرم سرکوب است، عمود خیمه نظام هست، سپاه فرو بریزد رژیم فرو ریخته است، اگر جریانی روی سپاه سرمایه گذاری می‌کند یعنی کشک، یعنی آلترناتیو نیست، گویا از دورن رژیم آبی گرم می‌شود، حتی از جریانات اصلاح طلب آبی گرم نشد، حالا رفته بر روی سپاه، این‌ها طرحهای لو رفته و افشا شده و بی معنا هست و نشان می‌دهد هیچ قدرتی هیچ نیروی وجود ندارد و الا اگر نیرو داشت، مثل کانونهای شورشی، یا در خارج ایران مثل تظاهرات الان در ورشو بود، قبلش در پاریس انجام گرفت، نیرویش را به صحنه بیاورد و قدرتش را نشان بدهد، اگر واقعی هست بیا چه خوب، چه بهتر، اگر کسی با رژیم بجنگد و نیرو به صحنه بیاورد، این مقاومت تقویت می‌شود، ضعیف که نمی‌شود و الان قضایا وارونه شده، دشمن اصلی فراموش شده و مجاهدین دشمن هستند، این‌ها متحد رژیم هستند، می‌خواهند این آلترنایتو را تضعیف کنند و آن چیزی که رژیم می‌خواهد.

مهدی براعی: تا آنجا که من در جریان هستم آلمان در جلسه نماینده داشت، فرانسه را دقیق نمی‌دانم، از تمام کشورها آمده بودند اما یک اختلافی بین اروپا و امریکا بر سر برجام وجود دارد، هنوز اروپا تحت عنوان برجام سیاست مماشات را قطع نکرده است، ولی به نظر من هیچ چیزی از اهمیت ورشو کم نمی‌کند، خود این کشورها بازنده این جریان خواهند بود، جلسه ورشو هدفش رژیم و سوژه قرار دادن رژیم بود، وزیر خارجه امریکا گفته بود نمی‌توانیم کاری در خاورمیانه انجام بدهیم بدون اینکه با ایران مقابله کنیم، یعنی یک اعلام جنگ با رژیم و می‌گوید ما اگر بخواهیم صلح را در خاورمیانه و کشورهای مختلف منطقه برقرار کنیم باید با ایران مقابله کنیم، واقعی هم هست امنیت به منطقه خاورمیانه و حتی جهان برنمیگردد تا این رژیم تعیین تکلیف بشود، جلسه ورشو هم پیامش همین بود، و این حرفی هم هست که مقاومت ایران میزند تغییر رژیم و تثبیت آلترناتیو، و در حاشیه اجلاس ورشو بخوبی دیدم، و اگر کشورهای اورپایی شرکت نکردند ناشی از دعوای بین اروپا و امریکا بود، جلسه برگزار شد و قطعنامه را داد، ممکن است با عدم شرکت اینها مشکلاتی بوجود بیاید اما از سیاست بین‌المللی چیزی کم نمی‌کند، و همه کشورهای شرکت کننده نظر دادند که مشکل اصلی رژیم هست و در نتیجه فکر می‌کنم چیزی از اهمیت این جلسه کم نمی‌کند.

مهدی براعی: این‌ها جزءبرنامه شورا هست، مجاهدین بدلیل اینکه از اعضای شورا هستند به آن ملتزم هستند، آزادی احزاب با هر عقیده و مرامی، شرکت درانتخابات است و نهایتاً هم رأی مردم تعیین کننده است، جزءبرنامه های شورا است و علنی هم شده، تصویب هم شده برخلاف خمینی که قبل از به قدرت رسیدن همه چیز را در ابهام قرار می‌داشت و هر چه می‌پرسیدند می‌گفت تا ببینیم چی می‌شود و جوا ب نمی‌داد، ولی شورای ملی مقاومت و مجاهدین همه برنامه‌ها طرح مشخص و علنی و مکتوب شده دارند و به آن ملتزم هستند، واقعیت این است دریک دمکراسی واقعی اتفاقات جریانهای مختلف با هم اختلافات سیاسی دارند و این معنی دمکراسی و آزادی هست همه یک نظر واحد که ندارند، مجاهدین که مذهبی هستند همیشه اینطوری بوده، هر سازمانی ایدئولوژی خودش را دارد، اما در یک ائتلاف مثل شورا عقاید مختلف مارکسیسم، مسیحی، زردتشتی از ملیتهای مختلف و قومهای مختلف انواع آدم‌ها و زنان هستند واقعاً جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند، آن چیزی که در جامعه ایران هست در شورا وجود دارد، در نتیجه مجاهدین درست است در اعتقاداتشان مسلمان هستند ولی هر سازمانی حتماً عقیده وایدئولوژی خودش را دارد، یک سازمان مارکسیست است، یک سازمانی لائیک است، نمی‌توان به عقیده سازمانی ایراد گرفت و این معنای انحصار طلبی دارد و همه با خودشان قیاس می‌کنند، محاهدین الان ۵۴ سال از زمان تأسیس سازمانشان می‌گذرد، با دو دیکتاتوری مبارزه کردند برای آزادی مردم ایران برای آزادی که آرمان مجاهدین هست، اگر مجاهدین به دنبال قدرت بودند وانحصارطلب بودند زمانی که خمینی به قدرت رسید می‌توانستند با او کنار بیایند، همین رفسنجانی و احمد خمینی همیشه برادر می‌گفت:  احمد خمینی می‌گفت اگر شما بیایید الان در پستی هستید و الان بیاید با رهبری امام (منظورش خمینی بود) را بپذیرید تمام دربهای حکومت روی شما باز هست، چرا برویم وزیر از خارج بیاوریم شما هستید، واقعیت هم همینطور بود، سابقه مبارزاتی دارید، بنیانگذارانتان شهید شدند، پایگاه اجتماعی دارید، اعتبار در بین مردم و جوانان دارید، جوانان همه طرفدار شما هستند، یکی از مقامات رژیم مصاحبه کرده بود و گفته بود در فاز سیاسی نیم میلیون میلیشیا داشتند، زمانی که رژیم کاملاً نشریه مجاهد را ممنوع اعلام کرده بود نشریه مجاهد را در یک شبکه گسترده میلیشیا درسراسر ایران نشریه را توزیع می‌کردند، ولی مجاهدین به همه اینها تف کردند و پشت کردند، چون بدنبال قدرت نیستند برادر مسعود گفت می‌رویم خاوران چادر می‌زنیم ما برای قدرت مبارزه نمی‌کنیم کسی که برای قدرت مبازره می‌کند وارد بندوبست‌های سیاسی می‌شود و شرافت را زیر پا می‌گذارد از منافع مردم میزند ولی اگرکسی هدفش آزادی باشد، منافع مردم ایران باشد، خونش را می‌دهد و ۱۲۰ هزار شهید می‌دهد، به همین دلیل چنین تهدیدی ندارند، اتفاقاً مجاهدین خودشان تضمین کننده همان آزادی هستند.

چگونه وقتی خواهران ما حجاب داشتند در همان فار سیاسی وقتی خمینی به بی حجابها حمله می‌کرد همین خواهران ما و میلیشیا به دفاع از همان زنان بی‌حجاب در مقابل پاسداران می‌ایستادند چون مجاهدین به حجاب اجباری اعتقاد ندارند، به آزادی حجاب اعتقاد دارند و نه کسی را باید سرزنش کرد بخاطر اینکه دارای حجاب هست و نه کسی را باید سرزنش کرد که حجاب ندارد، هر کسی اعتقاد خودش و می‌تواند زندگی مطلوب خودش را داشته باشد و به همین دلیل چنین تهدیدی وجود ندارد و شاخص هم رأی مردم است هر چه رأی بدهند و از مصوبات شورا است شش ماه بعد از سرنگونی مجلس موسسان تشکیل می‌شود و در واقع آن حکومت را تعیین می‌کند، سازمان مجاهدین هم اعلام کرده است تا نقطه دست بردن به سلاح و عمل مسلحانه آزادی وجود دارد تمام عیار و هر کسی از آزادی برخوردار است آزادی اجتماعات، آزادی رسانه‌ها، آزادی اظهار عقیده و انتخابات آزاد

مهدی براعی: بهانه‌شان همین که گفتند امنیت اروپا است، یعنی استدلالشان این است اگر رژیم به سلاح اتمی دست پیدا بکند امنیت اروپا را به خطر می‌اندازد، در نتیجه قراردادی که بر سر برجام با رژیم بستیم باید بماند، تا رژیم به سلاح اتمی دست پیدا نکند، اما واقعیت چیست، واقعیت وجود همین رژیم هست، د رواقع این امتیازی به رزیم هست، و اتفاقاً رژیم را در پهنای دیگر گستاخ می‌کند، بگذریم که الان طرح‌های اتمی را مخفیانه دنبال می‌کند، صالحی رئیس انرژی اتمی گفت ما از بازرسان سازمان ملل میله‌ها را مخفی کردیم، ولی غیر از این وجود خود رژیم ایجاد بحران است، تنها با سرنگونی این رژیم می‌تواند متصور شود، رژیمی است که اگر اینها بخواهند جدی بگیرند با تروریسم و موشکی و جنگ افروزی و بطور خاص سر اتمی کلاً از اتمی رژیم را سلب بکنند، امکانی به او دادند که بعداً به اتمی دست پیدا بکند و حتی بتواند غنی سازی بکند، به همین دلیل این سیاست سیاست باطلی هست، در جوهره هم می‌خواهند منافع خودشان را تأمین بکنند، دلیل ایجاد رابطه هم منافع اقتصادی هست که دارند، با قراردادهای اقتصادی منافع خودشان را تأمین بکنند، و دیدیم بعد از قرار داد برجام انبوه شرکتهای تجاری اروپایی رفتند و با رژیم قرارداد بستند، و بعد از اعلام تحریمهای امریکا مجبور به بیرون کشیدن شدند، همه کشورها منافع کلان اقتصادی دارند، بدنبال طرحی و پوشی هستند تا منافعشان را تأمین بکنند و نمی‌دانند که استراتژیک ضرر می‌کنند، امنیت خودشان به خطر میافتد.

مهدی براعی: کنفرانس ورشو را در توضیحاتم گفتم که درواقع یک اجماع بین‌المللی بود و برای اولین بار بود که جلسه‌ای تشکیل می‌دادند تا به یک اجماع جهانی برسند، که مخرب اصلی رژیم ایران است، این در نهایت حمایت از رژیم را نه تنهاسلب می‌کنند و از پشت رژیم بیرون می‌آیند بلکه وارد یک کارزار و نبرد بارژیم می‌شوند، برگشتن تعادل قوا یعنی این، آلترناتیو و مجاهدین از کجا آسیب دیدند، و چرا این رژیم ماندگار شده چیزی نیست جزء سیاست حمایت از رژیم، همانی که مماشات گفتیم، سیاست استمالت، این رژیم را حفظ کرده است، این عوض بشود خیلی چیزها را عوض می‌کند، به همین دلیل رژیم از این جلسه داد و فریادش در آمده است، این نتیجه‌ش قدرت گرفتن آلترناتیو می‌شود، یک زمانی این آلترناتیو را در صحنه بین‌المللی به بند می‌کشند یک موقعی نه رژیم را به بند می‌کشند، این دست آلترناتیو را باز می‌کند تا سیاست سرنگونی خودش را پیش ببرد، خیلی حرفها را هم زدند معاون رئیس جمهور امریکا گفت ما تعهد دادیم با ایران مقابله کنیم و همه موافق بودند، این را در جلسه مونیخ گفت در رابطه باجلسه ورشو، گفت تهدید اصلی صلح وامنیت جمهوری اسلامی است، این حرفهای جدیدی است که زده می‌شود، تا الان این حرف را نمی‌زدند، من در ورشو گفتم زمان عمل رسیده است، اروپا باید نقض تحریمها را متوقف کند، این رژیم، رژیمی بی رحم و وحشی است، این‌ها در جلسه مونیخ گفته شده است، ما می‌خواهیم فشار حداکثر دیپلماتیک و اقتصادی را به ایران وارد بکنیم، جهان باید به صلح و امنیت که شایسته آن است برسد، در ادامه گفته ما همچنین گامهای مهمی در رابطه با تهدید صلح و امنیت خاورمیانه برداشتیم، جمهوری اسلامی ایران کشور سردمدار حامی تروریسم است، قبلاً این حرفها را نمی‌زدند و معانی مشخص دارد، تا الان سیاستشان نبوده ولی حرفها ماهیت رژیم را برملا می‌کند و واقعیت هم همین است، وضعیت رژیم همین است، به همین دلیل می‌خواهم بگویم جلسه ورشو خیلی چیزها را عوض کرد و تغییر داد،

کلیپ کنفرانس

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.