برای یک ایران آزاد

آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق ایران؛ کانون‌های شورشی و اقشار اجتماعی

0

آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق ایران بنا بر برآورد جامعه اطلاعاتی نظام ایران نقش فراخوان‌دهنده، سازمانده و هدایت کننده در قیام ایران را که از دی‌ماه ۹۶ آغاز شده است برعهده دارد و حمایت‌های وزارت خارجه آمریکا از اعتراضات مردم تنها پس از حمایت‌های مریم رجوی از اعتراضات صورت می‌گیرد.

برای اینکه بدانیم آلترناتیو کیست و برای اجرای سیاست تغییر در ایران از چه تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند نیازی نیست که به ‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران یا سایر سایت‌های مرتبط یا متعلق یا هوادار مقاومت ایران رجوع کنیم. تنها کافی‌ست نگاهی به ‌سایت‌های متعدد متعلق به اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بیاندازیم زیرا آنها بهتر از هرکس دیگری می‌دانند که چگونه تمامیت نظام در معرض جارو شدن قرار گرفته است.
سایت‌های وابسته به جامعه اطلاعاتی خلافت اسلامی! به ناچار باید نیروهایشان را در برابر مختصات صحنه هوشیار کنند. آنها مجبورند به‌همان میزان که از واقعیت می‌فهمند را به نیروهای خودی منتقل کنند وگرنه در کشاکش نبردی که قریب به یک‌سال است میان مردم ایران و خلافت اسلامی! در جریان است قافیه را خواهند باخت.

ارزیابی قابوسنامه جامعه اطلاعاتی نظام ایران
یکی از این دست تحلیل‌ها مربوط به سایت قابوسنامه است که در ذیل عکس خندان مریم رجوی و سه‌تن از رهبران اروپایی و آمریکایی به ارزیابی روش‌های مجاهدین خلق ایران پرداخته است.
در بررسی قابوسنامه ترتیب امور به این صورت است:
۱.مجاهدین نقش اصلی را در اعتراضاتی که از دی‌ماه سال ۹۶ آغاز شده است برعهده دارند. به تعبیر قابوسنامه آنها «از حركات اعتراضی اقشار ملت» حمایت می‌کنند با این هدف که «ملت» را رو در روی نظام قرار دهند.
۲.مجاهدین از فردای شروع قیام دی‌ماه سال ۹۶ «بر روی گسل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه سوار شدند تا زمینه مناسبی را برای پیاده كردن اهداف خود پیدا كنند.»
۳.«در دو ماه اخیر» مجاهدین «تغییر رویه» داده‌اند. با این حال می‌توان مشاهده کرد که «اعتراضات اخیر ادامه همان اغتشاشات ناكام دی ماه سال گذشته به سركردگی» مجاهدین است.
۴.در «رویه» جدید، مجاهدین «به سراغ اقشار مختلف مردم رفته»‌اند.
۵.تاکتیک مجاهدین به این صورت است که ابتدا با تبلیغات وسیع در رسانه‌ها «از کاه» کوه می‌سازند تا «زمینه اعتراضات را فراهم» کنند.
۶.پس از شکل‌گیری تجمعات، از طریق «کانون‌های شورشی» در آنها حضور می‌یابند.
۷.متعاقب آن «یك فراخوان سراسری جهت گسترش تجمعات از سوی» مجاهدین «صادر می‌شود.»
۸.در قدم بعد مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت «وارد صحنه می‌شود و برای معترضین پیام همدردی ارسال می‌كند. به دنبال آن، وزارتخارجه آمریكا نیز سنگ تمام گذاشته و در دفاع از «آزادی‌های مردم» بیانیه صادر می‌كند.»
۹.در این تاکتیک جدید مجاهدین، «در مهرماه ابتدا شاهد اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان بودیم،» مجاهدین «برای چندمین بار بسراغ كامیونداران رفتند، سپس به سمت شركت نیشكر هفت‌تپه لشكركشی كردند. بعد هم در میان كارگران فولاد اهواز خیمه زدند، مدتی بعد از اصفهان و همراهی با كشاورزان ورزنه سر در آوردند، در ادامه، در تهران و رشت و كرج به مالباختگان موسسات اعتباری پیوستند و …»
۱۰.آمریکا می‌خواهد سازمان مجاهدین خلق ایران را «به عنوان بدیل جمهوری اسلامی» جابیندازد. [قابوسنامه ۱۱ آذر ۹۷]

آلترناتیو سازمان مجاهدین خلق ایران
با نگاهی به ارزیابی صورت گرفته توسط جامعه اطلاعاتی نظام ایران درباره کیفیت اعتراضات حاضر و نقش سازمان مجاهدین خلق ایران در آن، می‌توان چند نتیجه قطعی گرفت:
۱.از نظر جامعه جهانی تنها نیروی بدیل نظام ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران است.
۲.قیام ایران که از دی‌ماه سال ۹۶ آغاز شد در اشکال مختلف تاکنون ادامه داشته است.
۳.از مهرماه این قیام راه خود را به اقشار اجتماعی گشوده است.
۴.مجاهدین نقش فراخوان‌دهنده، سازمانده و هدایت کننده‌ی قیام را بر عهده دارند.
۵.حمایت جامعه بین‌المللی از قیام در ادامه و در امتداد حمایتی‌ست که مریم رجوی از قیام می‌کند.

در همین زمینه:
جمعبندی درونی اطلاعات سپاه از نقش مجاهدین در شش ماه‌ی نخست قیام ایران
جمعبندی قرارگاه جنگ نرم ستاد نیروهای مسلح از نقش مجاهدین در قیام ایران
تنها آلترناتیو اگر به رسمیت شناخته شود؛ میزگرد دو نفره وزارت اطلاعات

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.