آلترناتیو مستقل و حمایت کشور های خارجی چرا؟

آلترناتیو مستقل و حمایت کشور های خارجی چرا؟. ازسئوالاتی است که این روزها مطرح است .این سئوال توسط آقای مهدی براعی پاسخ داده شده است . درادامه سئوال و پاسخ آن آمده است.

سئوال: اگر مجاهدین و شورای ملی مقاومت، بعنوان آلترناتیو مستقل هستند؛ چرا از کشورهای غربی، حمایت و تقویت می‌شوند؟

مهدی براعی: طبعاً همه مردم آماده قیام هستند و رویکردمان را باید رو به دشمن بگیریم و هر چه بیشتر این دشمن را افشاء و با آن مبارزه کنیم و بجنگیم تا رژیم را سرنگون کنیم و راه قیام را باز کنیم.

این وظیفه تک به تک ماست و هر کسی خارج و داخل ایران هست وظیفه‌ای جزء این نداریم، مجاهدین و مقاومت ایران هم کاری بجزء این ندارند، طبعاً مسیری را که طی می‌کنیم این است، اما اینکه چرا مجاهدین و شورا مورد حمایت قرار گرفتند .

وقتی یک جنبش مستقل است دلیلی ندارد که کشورها از او حمایت نکنند، وقتی در دنیای تعادل قوا جنبشی فعالیت دارد مورد حمایت قرار می‌گیرد، اتفاقاً این از نقاط مثبت هر جنبشی است که در عین استقلال بتواند حمایت کسب بکند، ما که نمی‌خواهیم منزوی و ایزوله بشویم، و از دنیا خودمان را قطع بکینم، شاخص استقلال ایزوله بودن و جدای از جامعه بین‌المللی که نیست، این حمایتهای گسترده نقطه قوت و حمایت سازمانهای حقوق بشری و پارلمانها و کشورها همه جا داریم و مورد حمایت گسترده قرار می‌گیریم، از آن طرف اتفاقاً باید هر چه بیشتر بر انزوای رژیم پافشرد، و او را ایزوله کرد.

البته این حمایتها با حفظ مرزسرخ‌هایمان است، ما همیشه مرز سرخ داریم و از آن هم کوتاه نخواهیم آمد. مرز سرخ‌مان استقلال و سرنگونی رژیم به هر قیمت است و حاضر نیستیم در قبال اینها ذره‌ای کوتاه بیاییم، استقلال و مرزسرخ‌هامان حاکمیت مردم است.  فردا به دیکتاتوری دیگری تن نخواهیم داد، برای همین گفتیم مرز سرخ ما نه شاه است و نه شیخ، هیچ کدام از اینها را نخواهیم پذیرفت.

سلطنت شیخ آن روی سکه سلطنت شاه است، شیخ می‌گوید من نماینده خدا هستم، شاه هم می‌گوید من سایه خدا هستم و هر دو در دیکتاتوری به هم می‌رسند،

در نتیجه با حفظ مرزسرخ‌ها هر چه بتوانیم حمایت گسترده بین‌المللی جلب بکنیم به جنبش‌مان کمک می‌کنیم و خون برای ما ذخیره می‌کند، و جنبش‌مان را تقویت می‌کند و رژیم را بیشتر در انزوا قرار می‌دهد و راه سرنگونی رژیم را هموار می‌کند، به همین دلیل یکی از اقدامات جدی مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران همین کسب حمایتها بوده، دیدید هر روز شخص خانم مریم رجوی که این جنبش را نمایندگی می‌کند همین فعالیتها را می‌کند و همین کهکشان که امسال برگزار شد ۳۵۰ نماینده شخصیت از ۴۷ کشور در آن شرکت داشتند، به مدت ۵ روز در اشرف۳ حضور داشتند، از مقاومت و مجاهدین حمایت کردند، و گفتند این رژیم باید برود و آلترناتیوش هم این شورا و محاهدین هستند، و بر این پافشردند، این حمایت‌ها جنبشمان را حمایت می‌کند، مردم را بیشتر پشتیبانی می‌کند، و باید حمایتهای بین‌المللی را بیشتر گسترش بدهیم.

درهمین زمینه:

واقعیت رژیم آخوندی، حقیقت آلترناتیو دمکراتیک