برای یک ایران آزاد

شنبه، پاریس، یا هر روز ایران؛ آلترناتیو در ذهن خامنه‌ای

0

آلترناتیو علاوه بر خیابان‌ها، ذهن خلیفه مسلمین! را هم فرا گرفته است؛ خامنه‌ای نمی‌تواند این واقعیت را پنهان کند، به‌خصوص هنگامی که در هر تحولی در رابطه با ایران، حضور آلترناتیو را احساس می‌کند.

مهمترین موضوع برای خامنه‌ای مجاهدین است. او به روشنی می‌داند که در ۴۰ سال گذشته این سازمان در برابر تمامیت نظام ایران ایستاده است. خامنه‌ای حتی زمانی که تصمیم می‌گیرد اسمی از مجاهدین نبرد، با این حال در پس همه‌ی تحولات حضور آنها را احساس می‌کند.

دشنام‌های مکرری که خامنه‌ای به مقامات آمریکایی نثار می‌کند به‌خاطر ارتباطی‌ست که به گمان خامنه‌ای میان آنها و مجاهدین وجود دارد. حتی در همین روزهای اخیر، نظام ایران کوشید تا با دور زدن مقامات ارشد دولت آمریکا به سراغ رئیس جمهور این کشور برود و حساب او را از آنها جدا کند، با این فرض که اطرافیان رئیس جمهور این کشور در ارتباط با مجاهدین هستند.

خامنه‌ای روز ۲۴ اردیبهشت با سران نظام ملاقاتی داشت. او ضمن آنکه مدعی شد نظامش قصد مقاومت دارد اما این امیدواری را هم به مخاطبان ترسیده‌اش داد که جنگی در کار نخواهد بود. با این همه او اشاره‌ای در این سخنرانی کرد که به نظر می‌رسد باز هم مجاهدین را نشانه گرفته است.

خامنه‌ای گفت: «رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید از وقتی که من آمده‌ام، هر جمعه در ایران راه‌پیمایی علیه نظام برگزار می‌شود؛ باید به این فرد گفت اولاً روز جمعه نیست بلکه شنبه است و ثانیاً تهران نیست بلکه پاریس است.» [خامنه‌ای ۲۴ اردیبهشت ۹۸]

روز شنبه ۹ تیر ۹۷، تظاهرات بیش از ۱۰۰ هزار نفر ایرانی در نزدیکی پاریس برگزار شد. در آن روز تیم‌های ترور نظام ایران به فرماندهی اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت نظام در اتریش، قصد کشتار وسیع از تظاهر کنندگان و هدف قرار دادن رئیس جمهور برگزیده مقاومت را، داشتند. آن عملیات تروریستی شکست خورد، تروریست‌ها دستگیر شدند و اسدالله اسدی در حال حاضر در بلژیک زندانی است.

روز شنبه ۹ تیر ۹۷ از خاطر خامنه‌ای پاک نشده است؛ و او در سخنرانی‌یی که در ظاهر اسمی از مجاهدین برده نمی‌شود، آن روز را مورد اشاره قرار می‌دهد. خامنه‌ای به‌هیچ ترتیب دیگری نمی‌توانست نشان داد که حضور آلترناتیو علاوه بر سطح خیابان‌ها، همه‌ی ذهن خلیفه مسلمین! را هم فرا گرفته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.