برای یک ایران آزاد

چرا آمریکا، سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد؟

0

آمریکا، سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد؛ خبری کوتاه که برای سپاه و سایر اجزای نظام بسیار جانکاه است. این نام‌گذاری بیشتر از آن جهت برای نظام اسباب نگرانی شده است، که بازگشت به سیاست مماشات را به میزان زیادی غیر ممکن می‌کند.

بازگشت‌ناپذیری سیاست مماشات
نظام در تحلیل‌های درونی‌اش، و آنچه گاهی به رسانه‌ها نیز راه می‌یابد، به این تحلیل میدان می‌دهد که با پایان دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، او دیگر به قدرت نخواهد رسید. رئیس جمهوری که -براساس این تحلیل- در آمریکا بر سر کار خواهد آمد دوباره به سوی سیاست مماشات باز می‌گردد، و سلطنت ولایت مطلقه فقیه باز هم نجات پیدا می‌کند!
قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، بازگشت سیاست مماشات را به میزان زیادی غیرممکن می‌کند، حتی اگر بنابر تحلیل مورد علاقه‌ی حاکمان تهران، رئیس جمهور بعدی آمریکا، مماشات‌پیشه باشد.
نظام حاکم بر ایران نزدیک به دو دهه از قرار دادن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست گروه‌های تروریستی سود برد. تحت این نام‌گذاری، مجاهدین در داخل کشور و در نوار مرزی کشتار شدند، آنها را خلع سلاح ‌کردند و تحت انواع فشارها قرار دادند. از این رو نظام حاکم بر ایران به‌طور کامل می‌داند که تروریست نامیده‌شدن چه پیامدهایی در پی خواهد داشت.
سپاه در حالی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است که تنها یکی از اتهامات اثبات شده‌اش قتل بیش از ۶۰۰ آمریکایی طی سال‌های اخیر در عراق است. و در همین روزها وزیر خارجه آمریکا برای بار دیگر از ارتباط سپاه با القاعده سخن گفت.

سیاستی ۴۰ ساله
مسیری که به‌نام گذاری سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا منتهی شد، محصول سیاستی‌ست که مجاهدین در چهل سال گذشته در پیش گرفته‌اند. هیچ‌کس نیست که این واقعیت را انکار کند که دشمن تمام عیار سپاه، مجاهدین هستند. وقتی همه از پاسداران می‌ترسیدند یا از برابر آنها کنار می‌کشیدند این مجاهدین بودند که در نبردهای ارتش آزادیبخش ملی ایران، برای بارها طعم شکست را به پاسداران چشاندند و فرماندهی سپاه را در مقطع پایانی جنگ با عراق به این نتیجه رساندند که دیگر قادر به ادامه آن نیستند.
افشای بمب‌سازی اتمی توسط سپاه، با ابتکار و پیشتازی مجاهدین، جهان را در برابر خطر قریب‌الوقوع یک خلافت اسلامی! اتمی، آگاه کرد. همچنین پیش از هرکس مجاهدین بودند که نشان دادند که سپاه در عراق، سوریه و یمن، مشغله‌ای به‌جز صدور خلافت خامنه‌ای ندارد.
مریم رجوی، در نیمه سال ۸۲ اعلام کرده بود که اشغال‌گری پنهان سپاه در عراق، حتی از خطر اتمی نظام ایران نیز بیشتر است؛ و همه‌گان به‌چشم دیدند که این اشغال‌گری پنهان، عراق و سوریه را به زمین‌هایی سوخته تبدیل کرد.
حال با قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، سپاه پایان خود را احساس می‌کند. سیاست مماشات به میزان زیادی بازگشت ناپذیر شده است؛ و هر آنچه خود را در برابر سپاه نشان می‌دهد چیزی جز سراشیبی نیست. به‌خصوص آنکه قیام بیش از یک سال و نیم است که آغاز شده است و کانون‌های شورشی به‌مثابه یک موجودیت جدید خود را در سطح جنبش به ثبت داده‌اند.

نقش مجاهدین در لیست‌گذاری سپاه
علیرضا شیخ‌عطار، در مصاحبه‌ای با تسنیم، دلیل قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را، نفوذ تحلیل‌های مجاهدین در کاخ سفید می‌داند. قائم‌مقام پیشین وزارت امور خارجه به خبرگزاری متعلق به سپاه می‌گوید: «این اقدام به‌تحریک ترامپ و اطرافیانش و اعتقاد آنها بر چند باور اتفاق افتاده است»:
باور نخست اینکه «هیئت حاکمه آمریکا تصور می‌کردند اوضاع داخلی ایران نامنسجم است و طرح این موضوع موجب ازهم‌پاشیدگی داخلی ایران می‌شود و آنها را به هدفشان که تغییر نظام است نزدیک‌تر می‌کند.»
باور دوم اینکه «اقتصاد ایران دست سپاه است و با تروریست خواندن سپاه، اقتصاد ایران از هم می‌پاشد.»
شیخ‌عطار سرچشمه‌ی این دو باور را، سازمان مجاهدین خلق ایران می‌داند، «چراکه در طول ۴۰ سال گذشته [، مجاهدین] در این حد به کاخ سفید نزدیک نبودند.»
قائم‌مقام پیشین وزارت امور خارجه برای اثبات این نزدیکی به دو دلیل استناد می‌کند:
۱.«جان بولتون زمانی حقوق‌بگیر» مجاهدین «بود و هر سال در گردهمایی آنها در پاریس شرکت می‌کرد و پول می‌‌گرفت»؛
۲.«جولیانی وکیل ترامپ با‌ آنها [مجاهدین] بسیار نزدیک است».
سپس شیخ‌عطار نتیجه می‌گیرد که به‌خاطر این نزدیکی بود که آمریکا «تحلیل‌های» مجاهدین را مبنای تصمیم‌گیری قرار دادند.» [تسنیم ۲۴ فروردین ۹۸]
واقعیت آن است که سلطنت ولایت مطلقه فقیه، قرار گرفتن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی را نه کار آمریکا، که کار مجاهدین می‌داند. تحلیل‌گران خلافت اسلامی! از این نام‌گذاری نتیجه می‌گیرند که آلترناتیو توانسته است، خط خود علیه سپاه را پیش ببرد. همه‌ی اینها برای نظام به مفهوم نزدیک شدن به سرنگونی‌ست؛ همه‌ی اینها به این مفهوم است که آلترناتیو نظام حاکم بر ایران، آنقدر قدرتمند است که حتی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های ابرقدرت تاثیر تعیین کننده بگذارد؛ همه‌ی آنها به این مفهوم است که مواضع آلترناتیو، آنقدر مستدل است که در طول ۴۰ سال گذشته در برابر همه‌ی فشارهای جانکاه، خود را به ثبت داده است.

در همین زمینه:
هر فشاری بر سپاه، فشار بر موجودیت نظام است
سپاه در فهرست تروریستی آمریکا قرار گرفت؛ سپاه در مسیر پایان
چرا قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی، با نام‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات تکمیل می‌شود؟
روز دوشنبه ممکن است سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی باشد

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.