آمریکا دو قاضی فاسد و جنایتکار حاکمیت آخوندی را تحریم کرد

آمریکا دو قاضی فاسد و جنایتکار حاکمیت آخوندی را تحریم کرد

آمریکا دو قاضی فاسد و جنایتکار حاکمیت آخوندی را تحریم کرد
مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا پنجشنبه ۲۸ آذرماه در جلسه وزارت خارجه آمریکا، دژخیمان قضائیه حاکمیت آخوندی بنام های آخوند مقیسه وابوالقاسم صلواتی را در لیست تحریم‌‌‌های خود قرار داد.

وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه ۲۸ آذرماه ضمن محکوم کردن کشتار قیام‌کنندگان در قیام آبان ماه مردم ایران گفت: این رژیم (در قیام آبان ماه) صدها و شاید هزاران نفر را کشته است.
وی تحریم‌هایی را علیه دوتن از دژخیمان قضاییه رژیم، آخوند محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی به‌خاطر اعدام صدها تن اعلام کرد.
وزیر خارجه آمریکا هم‌چنین اعلام کرد که مقام‌های حاکمیت آخوندی که در کشتار مردم دست دارند و خانواده‌های آنها حق ورود به آمریکا ندارند.

مایک پمپئو گفت: اراذلی که فرزندان مردم ایران را می‌کشند، حق ندارند فرزندان خود را برای تحصیل به آمریکا بفرستند.
همچنین وزیر خارجه امریکا گفت: حاکمیت آخوندی مردم خود را به خاطر به کاربردن حقوق انسانیشان حبس و اعدام می کند.
ما حکایت آنها را که تحت پیگرد بوده‌اند را شنیده‌ایم و چهره شان را دیده‌ایم.
آنها از یادمان نخواهند رفت، موارد نقض حقوق بشر درایران نه تنها غیرقابل پذیرش، بلکه شرورانه و غلط است.
وی در ادامه افزود: طی بیش از چهل سال قدرت، رژیم ایران تنها به مردم آن کشور بی احترامی کرده است.
وزیر خارجه امریکا در ادامه گفت: مردم ایران در اعتراضات آبان ماه اعلام کردند از رژیمی که حقوق طبیعی و کرامت انسانی آنها را تضییع می‌کند خسته شده‌ایم.

قابل ذکر: صلواتی رئیس شعبه ۱۵ بیدادگاه ضد انقلاب تهران و آخوند مقیسه رئیس شعبه ۲۸ است.
این دو قاضی جنایتکار در محاکمه‌هایی که در آنها روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و اعضای اقلیت های قومی و مذهبی به خاطر حق ابراز آزادی بیان و تشکیل اجتماعات، مجازات و به زندان‌های دراز مدت، شلاق و حتی اعدام محکوم شده‌اند.

خروج از نسخه موبایل