برای یک ایران آزاد

تشدید تنش یا تقویت «اجماع جهانی» علیه رژیم؟

0

اجماع جهانی علیه نظام آخوندی به دنبال انفجار نفتکشها در دریای عمان ؛ درحال شکل گیری است . آمریکا در گام اول در جهت تقویت
اجماع جهانی و منطقه‌ای حرکت میکند و تاکنون توانسته است حمایت کامل انگلستان را به‌دست آورد. نظام آخوندی نیز با اعمال تروریستی آن را شدت میبخشد. البته تمامی این تحولات رژیم را ضعیفتر و شرایط را برای سرنگونی فراهم میکند.

به دنبال [انفجار نفتکشها]، تنش در روابط رژیم با آمریکا شدت گرفته است. این را می‌شود در مواضع شدیدتر مقامات آمریکایی علیه رژیم،[ اعزام ۱۰۰۰نیروی ]دیگر به منطقه و ارائه تصاویر روشن‌تر از نقش سپاه در انفجار نفتکش‌ها دید. پمپئو صراحتاً مأموریت آمریکا برای جلوگیری از دستیابی رژیم به سلاح اتمی با پذیرش تمامی ریسکهای آن‌را اعلام کرد. آمریکا در گام اول در جهت تقویت اجماع جهانی و منطقه‌ای حرکت میکند و تاکنون توانسته است حمایت کامل انگلستان را به‌دست آورد.
تقویت اجماع جهانی مهره‌ها و کارشناسان رژیم را به وحشت انداخته است.
مطهرنیا یکی از کارشناسان سیاسی رژیم دوشنبه ۲۷خرداد ۹۸ تأکید کرد که آمریکا در حال افزایش سبد اتهام علیه رژیم و همراه کردن کشورهای اروپایی به منظور کسب مشروعت برخورد نظامی با رژیم در افکار عمومی است
پاتریک شاناهان، کفیل وزارت دفاع آمریکا گفته است تمرکز او، پومپئو و بولتون، ایجاد “اجماع جهانی” علیه رژیم ایران است.
در حالیکه رژیم ادعا میکند با سیاست «نگاه به شرق» قادر است با تحریمها مقابله کند اما روسیه و چین به دلیل روابط اقتصادی گسترده با آمریکا هرگز حاضر نیستند به خاطر رژیم این روابط را به خطر بیندازند. این را میتوان در مخالفت چین و روسیه با درخواست رژیم برای پیوستن به اجلاس شانگهای و مواضع صریح پوتین دید که گفت نمی‌خواهد نقش آتش‌نشان داشته باشد. به این ترتیب رژیم هم به‌لحاظ اقتصادی و هم سیاسی در سیاست نگاه به شرق خود در بن‌بست است
اما درست در شرایطی که رژیم در بن‌بست است و راه‌برون رفتی برایش متصور نیست به جای اتخاذ مواضعی جهت کاهش تنش با انفجار نفتکشها تنش در روابط با آمریکا را شدت می‌بخشد. هدف رژیم از این اقدامات روحیه دادن به مزدوران بسیج و سپاه است و می‌خواهد با قدرتنمایی‌های پوشالی از ریزش بیش از پیش آنها جلوگیری کند. زیرا این نیروها را برای مقابله با اوضاع انفجاری جامعه به شدت نیاز دارد. توده‌های محروم و گرسنه به آستانه انفجار رسیده‌اند و خامنه‌ای برای جلوگیری از انفجار اجتماعی اولاً به نیروهای سرکوبگر نیاز دارد ثانیاً برای حفظ نیروهای سپاه و بسیج باید دست آنها را در غارت اموال مردم باز نگه دارد و در صحنه بین‌المللی نیز ناگزیر است با اقدامات تروریستی به مزدورانش روحیه بدهد. مجموعه این عوامل باعث میشود در داخل خشم و نفرت عمومی از رژیم و نیروهای سرکوبگر شدت یابد و اعتراضات بیشتر شود و از طرف دیگر اجماع جهانی و منطقه‌ای علیه خود را شدت می‌بخشد که تمامی این تحولات رژیم را ضعیفتر و شرایط را برای سرنگونی فراهم میکند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.