برای یک ایران آزاد

اخراج تعدادی از کارگران معدن کوشک بافق به بهانه کمبودآب

0

اخراج تعدادی از کارگران معدن کوشک بافق به بهانه کمبودآب
روز شنبه اول تیرماه ۹۸ تعدادی از کارگران معدن کوشک بافق واقع در استان یزد به بهانه کمبود آب اخراج شدند. کارگزاران رژیم در معدن کوشک علت این اخراج را کمبود آب در معدن اعلام کردند. درحالیکه کارخانه این معدن نیاز به آب دارد و کارگران اخراج شده از قسمت روزباز این معدن می باشند. یکی ازکارگران معدن کوشک بافق گفت: «اخراج کارگران هیچ ارتباطی با مشکل کمبود آب در معدن ندارد».

پیشتر کارگران معدن کوشک بافق دراعتراض به کاهش حقوق برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشنبه اول خرداد ۹۸ دست به اعتصاب زده بودند.

به کارگران وعده داده شده مشکلشان در کمیسیون کارگری شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اعتصاب بیش از ۲۰۰ کارگر معدن کوشک در بافق یزد که از روز شنبه شروع شده بود، در حالی سومین روز خود را گذراند که به گفته کارگران بیش از نیمی از مطالبات وصول نشده است. کارگران معدن کوشک در بخش‌های مختلف آن از روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالباتشان دست از کار کشیدند.

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت به موقع حقوق و مزایا و همچنین تجهیز و ارتقاء کیفیت تجهیزات ایمنی معدن از جمله اساسی‌ترین مطالبات این کارگران است.

پیشتر کارگران معدن کوشک بافق در پریودهای مختلف اعتصابهای خود را داشتند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.