برای یک ایران آزاد

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی در شهرهای مختلف کشور

0

ادامه اعتراض و اعتصاب کارگران خطوط ابنیه فنی در شهرهای مختلف کشور
کارگران راه آهن اسلامشهر بدنبال فراخوان شورای هماهنگی خط و  ابنیه مبنی بر تجمع اعتراضی از  صبح روز چهارشنبه ۹ آبان ۹۷،  بدلیل دریافت نکردن چند ماه حقوق تجمع کرده بودند. کارگران رباط کریم، کرج و ورامین هم صبح روز چهارشنبه سر کار حاضر نشدند و کارگران شاهرود هنوز در اعتصاب کامل  هستند و کارگران راه آهن ایستگاه دیزیچه هم صبح امروز بر سرکار حاضر نشدند. تا همین لحظه کارگران حقوق و مزایای خودشان که حق قانونی آنها بوده است را دریافت نکرده‌اند.

کارگران گفتند: شرکت های مثل تراورس در معرض ورشکستکی هستند و اوراقی که تحویل می گیرند به فروش نمی رسد

منابع کارگری از تعویق ۲ و نیم ماهه در پرداخت حقوق و مزایای کارگران شاغل در خطوط ابنیه فنی «تراورس » خبر می‌دهند.

برخی کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کشور که به‌ صورت قراردادی تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «تراورس» در نواحی مختلف ریلی کشور مشغول به کار هستند، با بیان اینکه مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزد آنها کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی است، گفتند: دست‌کم دو ماه ونیم دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند.

کارگران با بیان اینکه حدود ۷ هزار نفر در خطوط راه‌آهن تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول کار هستند، درباره سایر مطالبات صنفی خود گفتند: از دیگر مطالبات صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس مشکل بیمه تکمیلی است

آنها در تشریح مشکلات بیمه تکمیلی خود گفتند: با وجود آنکه کارفرما همه کارگران را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده است و هر ماه مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود اما کارگران از خدمات بیمه تکمیلی به دلیل آنچه واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به حساب شرکت بیمه‌گر عنوان می‌شود، بهره‌مند نیستند.

به ادعای آنها، برخی کارگران هزینه داروهایی که از دو سال پیش  اسناد آن را به شرکت بیمه‌گر  داده بودند را اخیرا دریافت کرده‌اند.

به گفته کارگران خطوط ابنیه فنی تراورس، جدا از مشکلات موجود کارفرما در پرداخت حق  سنوات و هزینه بازنشستگی کارگرانی که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته می‌شوند، دچار مشکل است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.