برای یک ایران آزاد

ادامه تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد در اعتراض به معوقات حقوقی ۹ ماهه

0

ادامه تجمع اعتراضی کارکنان شهرداری بروجرد در اعتراض به معوقات حقوقی ۹ ماهه
روز سه شنبه ۲۷ آذر ۹۷ کارگران شهرداری در بروجرد به تجمع اعتراضی خودشان مقابل شهرداری این شهر برای چندمین روز پیاپی در اعتراض به معوقات حقوقی ۹ ماهه ادامه دادند.

کارگران شهرداری در بروجرد ۹ ماه است حقوق نگرفته‌اند. یکی از کارگران گفت شهرداری برای متوقف کردن تجمع چندین روزه کارکنان گفته است که حاضر است به هر کارگر هشت میلیون تومان بدهد. اما کارکنان شهرداری زیر با نرفته و گفته اند حداقل ۱۵ میلیون تومان باید بدهند وگرنه همچنان به تجمع و تحصن خودشان ادامه خواهند داد.

بیش از ۱۴۰۰ نیرو در شهرداری فعالیت می‌کنند که چارت سازمانی آن۸۵۰ نیرو است، طبیعی است که پرداخت حقوق نیروهای آن با مشکل مواجه می‌شود.

اشرف چگنی رئیس کمیسیون مالی و برنامه ‌و بودجه شورای شهر بروجرد نیز دراین‌باره گفته بود: شهرداری باید پانزدهم هرماه گزارش مالی به شورا بدهد اما تاکنون انجام نشده است.
وی گفت در شهرداری انضباط مالی وجود ندارد.

روز یکشنبه ۲۵ آذر ۹۷ نیز حدود۵۰۰ نفر از کارگران شهرداری بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت ۹ ماه حقوق معوقه برای ششمین روز مقابل فرمانداری در بروجرد تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کارگران شهرداری بروجرد در این تجمع اعتراضی علیه شورای شهر بروجرد شعار سر دادند.
کارگران شعار می‌دادند درود برکارگر مرگ بر ستمگر
توپ تانک فشفشه شورا باید گم بشه
توپ تانک فشفشه شورا باید منحل شه
شورای شهر بسه دیگه دروغگویی چقد دیگه؟

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.