برای یک ایران آزاد

استقبال مردم ایران از نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ، ارسال امواج شوک آور به رژیم

0

استقبال مردم ایران از نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ، ارسال امواج شوک آور به رژیم
سایت آمریکائی مطالعات اروپا آسیا، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۸ مطابق با  ۲۲ آوریل  ۲۰۱۹  اقدام به درج مقاله‌ای تحت عنوان لیست گذاری سپاه توسط آمریکا کرده که بخشی از آن در ذیل آورده شده است.

…مردم ایران از قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی خارجی امریکا استقبال کردند. سپاه پاسداران توسط آخوندهای حاکم در آوریل سال ۱۹۷۹ به عنوان ابزار اصلی برای حفظ حکومت در ایران و صدور بنیادگرایی در سراسر جهان اسلام تاسیس شد.
اعضای آن عمیقا توسط مردم ایران از اقدامات سرکوبگرانه آنها در ایران و غارت ثروت کشور برای حمایت از سیاست صدور “انقلاب اسلامی” و بی ثباتی در خاورمیانه، مورد نفرت هستند.
آنها بر اقتصاد ایران مسلط و همچنین در قاچاق  با مقیاس بسیار بزرگ و نیز در انواع مختلف پولشویی ها شریک هستند…

ارگان سرکوبگر
سپاه پاسداران مردم ایران را با سرکوب وحشیانه ای کنترل میکند. آنها همراه با شبه نظامیان مرتبط به خود، بسیجی ها، مسئول سرکوب مخالفان سیاسی، زنان، اقلیت های قومی و مذهبی، کارگران، معلمان، دانش آموزان، جوانان، تظاهرات و اعتصابات و همچنین استفاده از اینترنت هستند. سرکوب آنها به شکل حملات تروریستی به سراسر جهان نیز گسترش یافته است.
سپاه پاسداران ده ها هزار تن از مخالفان سیاسی رژیم ایران را اعدام کرده است. آنها در تابستان سال ۱۹۸۸ قتل عام ۳۰،۰۰۰ زندانی سیاسی، عمدتا مجاهدین خلق ایران را مرتکب شدند…

یک ارتش تروریستی
آی آر جی سی، که نام کاملش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، و حتی نام ایران را برخود ندارد..

دشمن محیط زیست در ایران
این سپاه پاسداران است که به طور سیستماتیک از طریق جنگل زدایی، تخریب منابع آب، ایجاد سد های نامناسب و خشک کردن دریاچه ها و رودخانه ها محیط زیست را نابود کرده است…

مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند
مردم ایران با مشاهده تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بعد از مدت ۴۰  سال، تحت تأثیر قرار گرفته اند، امید و خوشبینی را به دست می آورند.
مریم رجوی، رهبر مخالفان ایران، از جامعه بین المللی خواست تا شش اقدام را برای کمک به مردم ایران در مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری برسمیت بشناسند…

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.