استمرار خروش «نوید راهت ادامه دارد» در شهرهای میهن + کلیپ

استمرار خروش «نوید راهت ادامه دارد» در شهرهای میهن

استمرار خروش «نوید راهت ادامه دارد» در شهرهای میهن

استمرار خروش «نوید راهت ادامه دارد» در شهرهای میهن برغم اختناق و سرکوب شدید همچنان ادامه دارد.
بعد از گذشت ۶ روز از اعدام  نوید افکاری قهرمان قیام مردم ایران، درکنار فشارهای بین المللی علیه حکومت، جوانان شورشی همچنان یادش را گرامی  می دارند. گویی تقدیر بر این است که نام نوید افکاری رمز مقاومت و جنبش باشد. گزارش‌هایی ازحداقل ۱۲ شهر کشور به دست ما رسیده است. جوانان شورشی طی روزهای گذشته،در خیابان‌ها و چهارراه‌ها و در کوچه پس کوچه‌های  تهران تا شهرهای دور افتاده یاد نوید را گرامی داشتند.

استان تهران

روز ۲۵شهریور جوانان شورشی در منطقه ۱۴ تهران روی دیوار کوچه یی نوشتند: آتش جواب اعدام، نوید راهت ادامه دارد. و با این شعار با نوید هم سوگند شدند که خط شورش وقیام را ادامه بدهند.

درگوشه دیگری از شهر تهران جوانان شورشی با بلند کردن پلاکاردی نوشتند: بپاخیزیم و انتقام خون نویدها را بگیریم.  دوستان شورشی این جوانان کمی آن طرف تر در گوشه‌یی دست نوشته دیگری را با این مضمون به دست گرفته بودند از هر نویدی میلیونها نوید برخواهد خاست.
در یکی از بوستان های تهران نیز جوانان شورشی پوستری را نصب کردند بودندکه شعار همه شورشگران شهراست: آتش جواب اعدام .

شهرستان آمل

جوانان شورشی آمل نیز یاد و نام نوید را گرامی داشتند. جوانان در آمل نیز با دست نوشته بپاخیزیم و انتقام نوید را بگیریم، هموطنان را به خیزش و قیام فراخواندند.

شهرستان بیرجند

جوانان دلاور بیرجند هم با شعار مرگ بر خامنه ای ، نوید راهت را ادامه می دهیم به میدان آمدند و شهرشان را باعطر یاد نوید مغرور و سربلند کردند.
این جوانان درجای دیگری از شهر با شعار شورش و قیام تنها پاسخ قیام مردم شهرشان را به پایان دادن به سکوت در مقابل اعدام ظالمانه نوید فراخواندند.
رفقای شورشی این جوانان در جای دیگر شهر بیرجند دست نوشته« انتقام نویدمان را می گیریم» بلند کردند.

شهرستان فسا

جوانان شورشی فسا در همسایگی زادگاه نوید نیز با او هم پیمان شدند که راهش را ادامه بدهند و انتقامش را بگیرند آنان دست نوشته:« بر قاتلان نوید قهرمان آتش می باریم» را بدست گرفتند و روح طغیان و شورش را در شهرشان دمیدند.

استان قزوین

در قزوین هم روز سه شنبه ۲۵ شهریور  جوانان با شعار آتش جواب اعدام با دیگر دوستان شان در شهرها هم صدا شدند.

استان کرمان

جوانان کرمانی هم در سطح شهر کرمان دست نوشته ای را حمل می کردند که درآن اعدام نوید افکاری محکوم شده بود. آنان با شعار مرگ برخامنه ای ملعون . سرنگونت می کنیم، عزم شان را برای رسیدن به آزادی و محو اعدام اعلام کردند

شهرستان مشهد

جوانان مشهدی هم مثل شب های دیگر آرامش را از نیروهای  سرکوبگر ربودند.آنان در خیابان اصلی شهر مشهد روی دیرک برق نوشتند: آتش جواب اعدام.

شهرستان کرج

در کرج شهر خیزشها و قیام ها هم جوانان قیام شعار نوید راهت را ادامه می دهیم، با نوید افکاری همپیمان شدند.

شهرستان سنندج

جوانان دلاور کرد در شهر سنندج در روز چهارشنه ۲۳شهریور سکوت شب را شکستند. آنان جمله زیبایی را بر دیوار حک کردند: « نوید را اعدام کردید اما ظلم ستیزی را تکثیر کردید. من یک نویدم  . مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی». جوانان کرد که هنوز داغ اعدام سرفرازان کرد را بر سینه دارند، این گونه با نوید دوباره زنده شدند.

شهرستان زاهدان

در خطه سیستان و بلوچستان هم جوانان شورشی بلوچ بیکار نماندند. آنان هم برغم درد و داغ محرومیت ها و سرکوبها روی دیوار شهرشان نوشتند: «هر اعدامی را به قیام تبدیل می کنیم».

خروج از نسخه موبایل