اسدالله اسدی؛ یک معامله یا سربریدن ارزش‌های دمکراتیک؟!

اسدالله اسدی؛ یک معامله یا سربریدن ارزش‌های دمکراتیک؟!

روز جمعه،اسدالله اسدی؛ دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک مابازای گروگان بلژیکی اسیر نزد رژیم؛ با میانجی‌گری کشور عمان آزاد شد.اسدالله اسدی؛ یک معامله یا سربریدن ارزش‌های دمکراتیک؟!در بلژیک در ارتباط با یک توطئه بمب گذاری خنثی شده در فرانسه علیه مقاومت ایران محاکمه و به ۲۰ سال زندان محکوم شد که از این مدت ۵سال حبس خود را طی کرده بود.

تردیدی نیست که این معامله کثیف ناشی از زد و بندهای استعماری و برآمده از سیاست مماشات غرب با رژیم آخوندی است در این رابطه چند نکته قابل توجه است:

۱. صورت مساله این کارزار که تا به امروز۵سال از آن سپری شده است؛ نبرد مقاومت با رژیم در عرصه بین‌المللی بوده و مقاومت طی این۵سال سنگین‌ترین ضربات سیاسی بر رژیم را وارد آورد و به جهان نشان داد که این رژیم تنها با سرکوب در داخل و تروریسم در خارج می‌تواند به حیات خودش ادامه بدهد.

۲. تا جایی که به سیاست ذلیلانه مماشات بر می‌گردد؛ اسدی باید مانند ده‌‌‌ها مورد دیگر همان روزهای اول به رژیم پس داده می شد ولی این قدرت مقاومت بود که در برابر تمامی زد و بندهای استعماری و ارتجاعی ایستاد و موفق شد که  این معامله را همراه با انبوه ضرباتش به رژیم در عرصه بین‌المللی و سیاست مماشات؛ ۵سال به عقب بیاندازد. یعنی تعجب نه در آزاد شدن اسدالله اسدی؛ یک معامله یا سربریدن ارزش‌های دمکراتیک؟!بلکه تعجب در قدرت مقاومتی است که توانسته به مدت ۵سال جلوی چنین معاملات مرسوم و ننگین مماشاتگران با رژیم را بگیرد.

در همین زمینه

بیانیه خانم اینگرید بتانکور در مورد معامله آزاد کردن اسدالله اسدی

اسدالله اسدی؛ رسوایی مضاعف

۳. طبیعی است که رژیم و بلندگوهای استعماری؛ این گروگانگیری را به حساب قدرت تروریستی رژیم می‌گذارند ولی چه کسی نمی‌داند که در این ۵سال آنچه که افشا شده و در عرصه‌‌‌ بین‌المللی و ضربه خورده است؛ رژیم بوده و آنچه که به اثبات رسیده؛ قدرت مقاومتی است که توانسته در برابر زد و بند دولت‌های استعماری با رژیم ایستاده و آن را به تعویق بیاندازد.

۴. بار دیگر سیاست مردمی و انقلابی «کس نخارد» مقاومت به اثبات می‌رسد که برای سرنگونی تنها و تنها باید به مردم و مقاومت ایران چشم دوخت و این مردم و مقاومت ایران هستند که به رغم هر معاملات استعماری؛ سرانجام این رژیم را سرنگون می کنند.

۵. در تمامی جبهه های نبرد؛ تا جایی که به مقاومت بر می‌گردد؛ صورت مساله رژیم و سرنگونی رژیم بوده و هست و این مبادله نه تنها هیچ تغییری در این نبرد نمی‌دهد؛ به عکس زمینه را هر چه بیشتر برای مقاومت فراهم می‌کند که تا در عرصه‌‌‌ بین‌المللی به بند و بست‌های استعماری و مماشاتگرانه با این رژیم بتازد و رژیم را هر چه بیشتر افشا کرده و ضربات بسا جدی‌تر از گذشته به رژیم وارد کند و آن را در خدمت قیام و مردم ایران بکار بگیرد.‌‌‌ نبرد تا سرنگونی بی وقفه ادامه خواهد داشت.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل