اصفهان؛ فرماندهان بسیج دانشگاهها را بشناسیم

اصفهان یکی از مراکز خیزش و قیام

استان اصفهان پیوسته یکی ار کانون‌‌های خیزش و قیام بر علیه حاکمیت ولایت فقیه بوده است. حکومت همیشه تلاش میکرد این استان را با سرکوب و اختناق کنترل کند. اما مردم و بویژه جوانان شورشگر و قیامی به مقاومت و پایداری در مقابل فشارها و سرکوب و کشتار حاکمیت پرداخته و قیمت آنرا هم با بهای سنگین هزاران شهید و زندانی و شکنجه شده در ۴ دهه گذشته پرداخته است. یکی از کانونهای پیشتاز در قیام و خیزشهای این استان علاوه بر کشاورزان و معلمین و فرهنگیان و کارگران، دانشجویان دانشگاه‌ها بودند که در تمامی مقاطع جلودار قیام بودند. در قیام سال ۱۴۰۱ هم دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان فعالانه در قیام شرکت کردند.

در این مجال ما به معرفی فرماندهان بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اصفهان می پردازیم تا مردم شریف این استان کسانی را که در سرکوب و دستگیری و کشتار جوانان دانشجو و پیشتازشان دست دارند بشناسند و بزودی بتوانند آنها را در مقابل جنایتهایشان پاسخگو کنند.

معرفی فرماندهان بسیج دانشجویی اصفهان

سید هادی انوری؛

  مسئول سازمان بسیج دانشجویی

عامل سپاه و از عاملین شناسایی، دستگیری و سرکوب دانشگاهها است. وی سرکوبگران را برای ضرب و شتم دانشجوها به دانشگاه گسیل داشت. او با شهردار مزدور اصفهان در اعزام سرکوبگران بسیج و گشت شهرداری برای سرکوب کودکان کار و افراد بی بضائت مشارکت دارد.

درهمین رابطه

سرکوبگران گوهردشت را بشناسیم

محسن جهانی؛

  معاون فرهنگ‌سازی سازمان بسیج دانشجویی

عامل‌ اطلاعات سپاه که در سرکوب دانشجویان دانشگاه های این استان نقش مهمی دارد. بیشتر دانشجو های معترض توسط جاسوس های وی شناسایی و دستگیر شده اند.

سعید کریمی؛ فرمانده بسیج دانشگاه آزاد در خوراسگان

این مزدور در ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان و تحویل آنها به نیروهای اطلاعات دست داشته و به مزدوران بسیجی در مورد سرکوب تاکید می کرده است.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل