برای یک ایران آزاد

اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته

0

اعتراضات در ایران در ۲۴ ساعت گذشته


گزیده‌ی اخبار اعتراضی دوشنبه ۲۵ تیر ۹۷

نمایندگان کارگران در مقابل وزارت بهداشت دست به تجمع و اعتراض زدند

روز دو‌شنبه ۲۵ تیر ماه ۹۷ جمعی از نمایندگان کارگران سراسر کشور در روز تامین اجتماعی در اعتراض به دست‌اندازی وزارت بهداشت به منابع سازمان تامین اجتماعی، در مقابل این وزارتخانه در تهران تجمع کردند.

نمایندگان کارگران در مقابل وزارت بهداشت دست به تجمع و اعتراض زدند

کارکنان سازمان عمران شهرداری اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند

کارکنان سازمان عمران شهرداری اصفهان، در اعتراض به شش ماه حقوق معوقه، مقابل ساختمان مرکزی شهرداری تجمع کردند.

کارکنان سازمان عمران شهرداری اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند

مالباختگان موسسه مالی توسعه البرز در تهران دست به تجمع زدند

مالباختگان موسسه مالی توسعه البرز در تهران  در اعتراض به غارت دارایی هایشان، در خیابان طالقانی تجمع کرده و به سمت ساختمان وزارت جهاد کشاورزی راهپیمایی کردند.

مالباختگان موسسه مالی توسعه البرز در تهران  دست به تجمع زدند

باغداران غرب اصفهان  مجددا دست به تجمع و اعتراض زدند.

باغداران غرب اصفهان در اعتراض به عدم توزیع آب برای آبیاری درختان در مقابل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان دست به تجمع و اعتراض زدند.

باغداران غرب اصفهان  مجددا دست به تجمع و اعتراض زدند.

بازنشستگان مخابرات ایلام دست به تجمع اعتراضی زدند

بازنشستگان مخابرات ایلام در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات بازنشستگی خود؛ در مقابل ساختمان مرکزی مخابرات این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند.

بازنشستگان مخابرات ایلام دست به تجمع اعتراضی زدند

معلمان اخراجی استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند

معلمان اخراجی استان کردستان در اعتراض به اخراج خود با در دست داشتن چند بنر مقابل استانداری سنندج دست به تجمع زدند.

معلمان اخراجی استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند


اخبار روز گذشته را در اینجا بخوانید

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.