برای یک ایران آزاد

اعتراضات و تحصنهای اخیر کارگران در اهواز و شوش؛ اتحاد رمز پیروزی

0

اعتراضات و تحصنهای اخیر کارگران در اهواز و شوش حکایت از تولد عنصری جدید در عرصه خیزشهای مردم ایران و کارگران زحمتکش داشت؛ اتحاد! همان چیزی که رژیم را به وحشت انداخته است. نمایشی از همبستگی و بروز احساسات و عواطف انقلابی توده های مردم نسبت به همدردان خود!

علی جوینی

کارگران هفت تپه با فریادهای «کارگر هفت تپه ایم -گرسنه ایم گرسنه»، بارها تحصن کردند اما نظام آخوندی هیج توجهی به آن نکرد. کارگزاران فاسد و دزد آخوندها نه تنها مطالبات کارگران محروم را پاسخ ندادند بلکه با «خصوصی سازی» شرکت نیشکر هفت تپه دست آقازاده های خود را در غارت بیشتر بازتر گذاشتند.
اینبار کارگران هفته تپه متشکل تر و مصمم تر به میدان آمدند. نماینده کارگران، اسماعیل بخشی در سخنانی شجاعانه عزم جزم کارگران برای ایستادگی در مقابل کارگزاران رژیم و گرفتن حقشان را نشان داد. وی در تجع کارگران گفت:
«دیروز زدند دست یکی از کارگران ما رو شکسته اند، این دست شکسته و اشکهای مسلم، نماینده کارگری رو که در آوردند ازشون در میاریم … مادر عزیز، خواهر عزیز، برادر عزیز کارگر اگر نگرانی بیا در کنار ما قرار بگیر… فولادیهای عزیز دستتونو به گرمی می فشاریم. نان کار آزادی اداره شورایی… برادرا یه شعار رو میخام بلند بگید… نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد… تنها وصیتی که در این دنیا و در این لحظه دارم. مرگ حق است اگر اسماعیل بخشی به هر دلیلی مرد کسی حق نداره جنازه اش را خاک کنه تابوتشو میارید اعتصابات. مرده من هم فریاد میزنه!»
مزدوران آخوندی او را دستگیر کردند تا شاید این جنبش رادیکال کارگری خاموش شود. اما نه تنها کارگران هفت تپه مصمم تر ادامه دادند بلکه کارگران فولاد اهواز نیز به حمایت از کارگران هفته تپه برخاستند و خوزستان یکپارچه فریاد شد.
زنان و جوانان در این حرکت شکوهمند کارگران جنوب، خوش درخشیدند. زنی در بین کارگران خروشید که:
«اگه ۶ ماه گوشت نخورند میفهمن ما چه میکشیم! بخدا اگه بدونم با یه مردن من کار درست میشه زن نیستم که اگه خودمو گلوله بند نکنم برم پیش خامنه ای …»
و مردان بر او سجده کردند. در تهران دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران و دانشجویان علامه طباطبایی خود را فرزندان کارگران بپاخاسته نامیده و شعار دادند:
«فرزند کارگرانیم – کنارشان می مانیم»
آنچه در خروش کارگران هفت تپه به اوج رسید‌ «اتحاد» بود؛ اتحاد زحمتکشان. اتحادکارگران شهرهای جنوب و اتحاد دانشجویان با کارگران محروم. بی شک این اتحاد ره بسوی خیزشهای بزرگتری خواهد برد زیرا اتحاد رمز پیروزی است.

در همین زمینه:
نگاه‌ها به سمت شهر شوش است؛ نگاهی به اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.