برای یک ایران آزاد

اعتراض جمعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک به کم کردن حقوق‌شان

0

اعتراض جمعی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اراک به کم کردن حقوق‌شان به بهانه کمک به سیلزدگان
روز دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸ کارگزاران رژیم آخوندی در دانشگاه علوم پزشکی اراک ( وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) طی یک ابلاغیه شیادانه، پیشنهاد داده است تا یک روز حقوق کارکنان و کارگران را به منظور باصطلاح اختصاص دادن به سیل زدگان را کم کنند.

این موضوع مورد اعتراض کارکنان و کارگران قرار گرفته است. آنها گفته اند که ما خودمان کمک می کنیم برای چی حقوق ما را کم می کنید. اراک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اراک

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.