برای یک ایران آزاد

اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت اسفبار سلف سرویس دانشگاه زابل

0

اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت اسفبار سلف سرویس دانشگاه زابل
اعتراض دانشجویان نسبت به وضعیت سلف سرویس : روز یکشنبه ۲۵فروردین ۹۸ دانشجویان دانشگاه زابل در اعتراض به وضعیت اسفبار سلف سرویس دست به اعتراض زده و سینی های غذایشان را روی زمین پهن کردند. یکی از دانشجویان در این رابطه گفت:

«اینجا دانشگاه زابل سلف سرویس است که بچه های دانشگاه بخاطر وضعیت بد غذا عدسی ها را ریخته اند بیرون مسول سلف سرویس آمده است میگوید نان نداریم و گفته اند بجای نان مربا بدهیم به شمایک هفته است توی سلف سرویس نان گیر نمی آید توی این غذا خوری نان گیر نمی آید چون با نانوایی مشکل دارد».

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.