برای یک ایران آزاد

اعتراض مردم سیلزده بخاطر بیرون کردن آنها از اسکان اضطراری توسط رژیم

0

اعتراض مردم سیلزده بخاطر بیرون کردن آنها از اسکان اضطراری توسط رژیم
اعتراض مردم سیلزده در روز شنبه ۳۱فروردین ۹۸ : یک شهروند سیل زده و معترض در آق قلا شکایت و اعتراض خودش را نسبت به بی عملی کارگزاران رژیم و بیرون کردن خانواده اش از اسکان اضطراری ابراز داشت. وی از جمله گفت:

«… بدون این که فرصت مرمت خانه ها را داشته باشیم از اسکان اضطراری بیرون مان کردند. چادر داده اند در حیاط پر از گِل استفاده کنیم. از مسئولان کسی خبر نگرفت کجا و چطور زندگی می کنیم و همه کمک ها از طرف مردم می رسد ….».

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.