برای یک ایران آزاد

اعتراض کارگران کارخانه سیمان آباده نسبت به عدم پرداخت حقوق و پرداخت سیمان بجای حقوقشان

0

اعتراض کارگران کارخانه سیمان آباده نسبت به عدم پرداخت حقوق و پرداخت سیمان بجای حقوقشان
کارگران کارخانه سیمان آباده به عدم پرداخت بموقع حقوق و پرداخت سیمان بجای حقوقشان، اعتراض کردند.
این کارگران گفتند: وضعیت پرداخت حقوق کارکنان شرکت سیمان آباده از سال ۱٣۹۲ تاکنون بسیار بد و تأسف‌آور است به‌گونه‌ای که در سال ۱٣۹۴ این شرکت تا آستانه‌ی تعطیلی پیشرفت و چند ماهی نیز کارخانه تعطیل شد و کارکنان به خانه فرستاده شدند اما به هرگونه ای که بود در فروردین ۱٣۹۵ کارهای کارخانه از سر گرفته شد.
آن‌هاادامه دادند: حقوق کارکنان و بیمه آن‌ها نیز در مدت‌زمانی که سرکار نبودند پرداخت شد؛ اما وضعیت پرداخت حقوق کارگران کارخانه سیمان آباده بهتر نشد که هیچ بدتر شد و علاوه بر تأخیرهای چند ماه در پرداخت حقوق کارگران به‌جای حقوق به آنها سیمان تخصیص داده می‌شود.
این کارگران معترض افزودند: مثلاً شما در ماه‌های مهر، آبان و آذر که کارکنید به‌اندازه حقوق ماه مهر به شما سیمان تعلق می‌گیرد و آن‌ها خودشان باید سیمان را بفروشند اگر مشتری پیدا شود برای مثال به کارگران سیمان فله‌ای را تنی ۱۰۵ هزار تومان می‌فروشند و کارگران با کلی التماس سیمان خود را به مصالح‌فروشی‌ها و دلالان در بهترین حالت تنی ۹۵ هزار تومان می‌فروشند.
کارگران کارخانه سیمان آباده درادامه گفتند: نرخ واقعی که از کارگران خریداری می‌شود بین ٨۵ تا ۹۰ هزار تومان است یعنی کارگران علاوه بر این‌که حقوقشان را به‌موقع نمی‌گیرند حتی به میزانی که حقشان هست نیز منتفع نمی‌شوند و ضرر هنگفتی می‌کنند. مثلاً اگر حقوق کارگر در ماه ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد، در بهترین حالت ۱۰۰ هزار تومان و در حالت واقعی ۱۵۰ هزار تومان ضرر می‌کند که وقتی این را ضربدر ۱۲ ماه کنید در بهترین حالت سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در حالت واقعی یک‌میلیون و ٨۰۰ هزار تومان ضرر می‌کند.
این کارگران افزودند: اکنون وضعیت کارگران بسیار بد است و در ساده‌ترین مسائل زندگی نیز دچار مشکل هستند و علاوه بر کار اصلی خود مجبورند به سراغ شغل دوم بروند. اگر این مشکل حل شود زندگی بیش از ۲۰۰ نفر کارگر وخانواده‌های آن‌ها به روال عادی برمی‌گردد تا حداقل در سیر کردن شکم بچه‌های خود دچار مشکل نشوند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.