برای یک ایران آزاد

اعتراض یکی از سیل زدگان در مورد شرایط اسفبار اردوگاه حمیدیه

0

اعتراض یکی از سیل زدگان در مورد شرایط اسفبار اردوگاه حمیدیه
پنجشنبه ۲۹فروردین۹۸ یکی از سیل زدگان ساکن اردوگاه حمیدیه در مورد شرایط این اردوگاه گفت:

« شدت گرما کودکان را ازپا درآورده، هیچ سیستم سرمایشی نداریم، میخواهیم به وسط سیل برگردیم، اینجا پتوها پر از کنه است و پتوی‌ جدید نمی‌رسد، یکی کاری‌ برای ما‌ بکند، میخواهم برم‌ توی گِل‌ها و مزرعه سیل‌زده ام بخوابم».

قابل توجه اینکه وضعیت وضعیت سیلاب در شهرستان کارون، سوسنگرد،حمیدیه و شادگان بحرانی است.

حمیدیه یکی از شهرستانهای استان خوزستان میباشد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.