برای یک ایران آزاد

اعتراض کشاورزان نسبت به لوله‌گذاری مجدد شرکت ذوب آهن بر زاینده رود

0

اعتراض کشاورزان نسبت به لوله‌گذاری مجدد شرکت ذوب آهن بر زاینده رود
اعتراض کشاورزان و حامیان محیط زیست در روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ۹۸ نسبت به عملکرد کارگزاران رژیم در شرکت ذوب آّهن که شروع به احداث خط لوله آب جدید از زاینده رود کردند.
کاراحداث خط لوله جدید باعث نارضایتی و اعتراض کشاورزان و حامیان محیط زیست اصفهان شده است. آنها اینکار را غیر قانونی دانسته و نسبت به آن معترض هستند.

برخی کارشناسان یکی از دلایل خشکی زاینده‌رود و فصلی شدن آن، عدم مدیریت صحیح کارگزاران حکومتی در قبال این رودخانه و همچنین برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از آن میدانند.

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.