برای یک ایران آزاد

اعتصاب بازاریان و کسبه برای دومین روز با بستن مغازه هایشان در چندین شهرادامه یافت

0

اعتصاب بازاریان و کسبه برای دومین روز با بستن مغازه‌هایشان در چندین شهر ادامه یافت
دومین روز اعتصاب بازاریان و کسبه روز سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ ادامه یافت. بخشی از کسبه در تهران، مشهد، بابل و تبریز در اعتراض به کسادی بازار و گرانی سرسام آور مغازه‌های خود را بستند.

اعتصاب اکثر مغازه های فروش لوازم خانگی بازار در سه راه امین حضور در تهران 
روز سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ اکثر مغازه‌های بازار فروش لوازم خانگی در سه راه امین حضور در تهران دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را باز نکردند.

اعتصاب بخشی از بازار فرش فروشان تهران
از صبح سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ بخشی عمده‌ای از مغازه‌های فرش‌فروشان در بازار بین‌الحرمین تهران علیرغم تهدیدات ماموران حکومتی، در اعتصاب بسر می‌برند و مغازه‌هایشان را بسته و کرکره‌هایشان را پایین کشیده‌اند.

 

اعتصاب کسبه خیابان تربیت تبریز
بخشی از کسبه خیابان تربیت تبریز در اعتراض به گرانی و کسادی بازار مغازه‌هایشان را بستند.

اعتصاب کسبه بازار سرشور مشهد
کسبه بازار سرشور مشهد روز سه شنبه ۱۵ آبان ۹۷ در اعتراض به گرانی و کسادی بازار مغازه‌هایشان را بستند.

لازم به توضیح است که نظام از طریق ماموران خود بازاریان را در مورد اعتصاب تهدید کرده است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.