برای یک ایران آزاد

اعتصاب بازار تهران؛ پاساژ علاءالدین بابستن مغازه ها اعتصاب کردند

0

اعتصاب بازار تهران؛ پاساژ علاءالدین بابستن مغازه ها اعتصاب کردند

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ مغازه داران پاساژ علاالدین در اعتراض به گرانی ارز از باز کردن مغازه هایشان خود داری کرده و در یک اقدام هما هنگ دست به اعتصاب زدند.

جمعی ازاعتصاب‌کنندگان بازار تهران، با تبلیغات گسترده و فراخوان سایر بازاریان به اعتصاب، به دنبال تعطیلی کامل بازار تهران هستند.

برخی از اصناف و فروشندگان بازار تهران، اقدام به بستن فروشگاه‌های خود نموده و انتظار می‌رود، بازار تهران، با یک اعتصاب سراسری، به‌طور کامل به‌حالت تعطیل درآید.

گفتنی است: پیش از این، جمعی از کسبه و فروشندگان بازار تهران، فراخوان به اعتصاب داده بودند.

این فراخوان، شامل تمام اصناف بازار بزرگ تهران می‌شود.

تلاش‌های برخی از عوامل حکومت به‌منظور قانع کردن بازاریان برای بازگشایی فروشگاه‌ها، به نتیجه نرسیده است.

 طبق فراخوانی که از پیش داده شده بود زمان و مکان این  تجمع؛ اعتصاب عمومی و تجمع عمومی، در بازار تهران در روز دوشنبه ۲۴ اردیبشهت در ساعت ۱۱ صبح در مقابل درب اصلی بازار(مسجدشاه) و چهارراه استانبول قید شده بود.

 یاد آوری میشود :روز شنبه ۲۲ اردیبشهت به دنبال فراخوان جمعیت متحد بازاریان تهران به اعتصاب، برخی از بازاریان تهران ازجمله بازار یان عباس آباد مغازه هایشان رابسته واعتصاب کردند

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.