برای یک ایران آزاد

اعتصاب جمعی زندانیان عقیدتی، سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت

0

اعتصاب جمعی زندانیان عقیدتی، سیاسی اهل سنت در زندان گوهردشت
۳۵ نفر از زندانیان سیاسی – عقیدتی اهل سنت سالن ۳۶ بند ۱۰ زندان گوهردشت که به علت مشکلات موجود در این بند از جمله کمبود جا، عدم امکان تماس تلفنی، برخوردار نبودن از چراغ خانه و هواخوری مناسب، تحت فشارهای زیادی قرار دارند، از روز دوشنبه ۲۴ تیر ماه به علت عدم موافقت با دادن سالنی که ظرفیت مستقر شدن ۳۵ زندانی در آن باشد، دست به اعتصاب غذای جمعی زدند.

سالن ۳۶ بند ۱۰ زندان گوهردشت که محل نگهداری ۳۵ نفر از زندانیان عقیدتی سیاسی میباشد تنها دارای دو اتاق کوچک است و زندانیان محبوس در این سالن، در گرمای هوای موجود بشدت از نظر جا در وضعیت نامناسبی قرار دارند.

زندانیان اعتصابی اعلام کرده‌اند تا زمانی که به آنها مکان و سالن مناسبی با شرایط استاندارد داده نشود، به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

لازم به ذکر است که زندان گوهردشت کرج سه سالن جداگانه از جمله سالن ۲۱ بند ۷، سالن ۳۶ بند ۱۰ و سالن ۱۱ بند چهار، برای اسکان زندانیان عقیدتی سیاسی اهل سنت دارد که آمار تقریبی سالن ۲۱ سی و شش نفر و سالن ۳۶ حدود سی و پنج نفر و سالن ۱۱ حدود ۲۱ نفر میباشد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.