برای یک ایران آزاد

اعتصاب غذا زندانیان دستگرد اصفهان در اعتراض به کیفیت پایین غذا

0

اعتصاب غذا زندانیان دستگرد اصفهان در اعتراض به کیفیت پایین غذا
روز دوشنبه ۲۶ آذر ۹۷؛ زندانیان بند کارگری زندان دستگرد اصفهان در اعتراض به کیفیت پایین غذا در این بند دست به اعتصاب غذا زدند.
ظهر روز دوشنبه هنگام ناهار؛ زندانیان بند کارگری با کیفیت و بوی بد غذا مواجه شدند. این موضوع به سرعت به حرکت اعتراضی و شلوغ شدن فضای زندان با شعارهای زندانیان تبدیل شد.
زندانیان این بند غذای خود را در اعتراض به کیفیت و بوی بد در جلوی درب محل سرو ریختند و اعلام اعتصاب غذا کردند.
عوامل و کارگزاران نظام در زندان در وحشت از اوجگیری اعتراض زندانیان، سراسیمه به محل رفته و از زندانیان خواستند کسی غذا نخورد تا بعدازظهر ناهار مناسب بدهند.
کارگزاران نظام قصد داشتند سه نفر از زندانیان حاضر در اعتصاب غذا را با خود ببرند که با اتحاد و مقاومت سایر زندانیان روبرو شدند و تلاششان با شکست مواجه شد.
شایان ذکر است شرایط زندانیان در زندان دستگرد اصفهان اسفناک است. جیره غذایی زندانیان به بهانه کمبود بودجه به قدری کم شده است که مجموع جیره سه وعده غذای یک زندانی در حد یک وعده غذایی معمولی هم نمی‌شود.
تعداد زندانیان موجود در این زندان بیش از هشت هزار نفر می‌باشد و فضای کافی برای زندانیان وجود ندارد. تعداد زیادی از زندانیان مجبور به کف خوابی در راهروها هستند.
زندانیان بیمار محروم از هر گونه رسیدگی پزشکی و درمانی می‌باشند.
وضعیت بهداشتی در زندان نیز بسیار پایین است. آب آشامیدنی به‌شدت آلوده می‌باشد و همین امر موجب به‌وجود آمدن بیماریهای مختلف گوارشی و پوستی در میان زندانیان شده است. بنا‌به گفته زندانیان، زندان دستگرد اصفهان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.
بسیاری از زندانیان به‌دلیل حبسهای طولانی مدت، خانواده‌هایشان را نیز از دست داده‌اند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.