برای یک ایران آزاد

اعتصاب غذای تعدادی از بازداشت شدگان اهواز در زندان شیبان و زندان ارومیه

0

اعتصاب غذای تعدادی از بازداشت شدگان اهواز در زندان شیبان و زندان ارومیه
شماری از بازداشت شدگان اهوازی در زندان شیبان در اعتراض به صدور وثیقه های سنگین از طرف دادگاه انقلاب و شرایط بد زندان؛ دست به اعتصاب غذا زدند.

چند تن از بازداشت شدگان شهر حمیدیه که هم اکنون در زندان شیبان اهواز (مجتمع حرفه آموزی اهواز) محبوس هستند؛ در اعتراض به صدور قرارهای وثیقه سنگین و شرایط بد زندان چند روز است در اعتصاب غذا هستند.

اسامی برخی از زندانیان اعتصابی به این قرار است:

۱.عادل عبياوی پور(عبيات)۲۵ ساله

۲.مهدی مجدی عبيداوی

۳.باقر عبيداوی

۴.بشير تميمی

۵.حمزه ساعدی فرزند عباس

۶.محمد شاخی

۷.علی شاخی فرزند منصور

۸.احمد عفری فرزند عبدالرضا

بعضی از زندانیان اعتصابی بیش از ۱۰ ماه است که در زندان شیبان محبوس و بلاتکلیف هستند.

قرار بازداشت آنها بطور مستمر توسط اطلاعات تمدید می شود بدون اينكه پرونده های آنها در «دادگاه انقلاب» اهواز بررسی گردد.

عوامل زندان به جای پاسخگویی به خانواده های زندانیان اعتصابی؛ آنها را تهدید کردند که در صورت ادامه اعتصاب غذا توسط اقوام و فرزندانشان؛ آنان را به سلولهای انفرادی منتقل خواهند کرد.

اعتصاب غذای دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه

دو برادر به نامهای داوود قاسم زاده و بهاءالدین قاسم زاده مدت ۸ سال است که در زندان ارومیه بسر می برند.

داوود قاسم زاده یک زندانی قطع نخاعی است که تمام وقت در بهداری زندان بستری است و همانجا تحمل کیفر می کند.

این زندانی به دلیل اینکه مدت زیادی است روی تخت بستری بوده کلیه هایش دچار آسیب دیدگی شده و به این دلیل به بیمارستان بیرون منتقل گردید. پزشک متخصص تأکید نموده که وضع کلیه های وی آسیب دیده است و باید بعدازظهر دوباره برای معاینه بیاید اما ماموران این زندانی را به زندان برگرداندند و همراه برادرش بهاءالدین  قاسم زاده به انفرادی منتقل کردند.

این دو برادر در انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. «رئیس» زندان بنام علیرضا صفری به انفرادی رفته و گلوی بهاٰءالدین قاسم زاده را گرفته و او را تهدید می کند که خودم با دستانم خفه ات می کنم و اگر هم  نتوانستم به شاکیانت زنگ می زنم و می گویم هر چه زودتر بیایند حکمت را اجرا کنند.

بهاءالدین قاسم زاده  در جواب می گوید: «مرد نباشی اگر برای اجرای حکم به شاکیانم زنگ نزنی.»

صفری؛ «رئیس» زندان در پاسخ این زندانی؛ وی را مورد شکنجه قرار می‌دهد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.