برای یک ایران آزاد

اعتصاب مینی بوس داران مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان

0

اعتصاب مینی بوس داران مشهد در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان
رانندگان مینی بوس در بلوار شاهنامه مشهد صبح امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان دست به اعتصاب زدند.
بدنبال پیگیری اعتراض رانندگان مینی بوس و اتوبوس‌های شهری و اعتصاب مینی بوس داران مشهداز دریافت حق تردد بدون تسهیلات ۲۰۰ تا  ۴۰۰ هزار تومان فقط برای یک برچسب، جمعی از رانندگاه اقدام به نوشتن نامه‌ای به سازمان اتوبوسرانی مشهد کردند.

قابل توجه اینکه: در نامه جمعی از رانندگان اتوبوس و مینی بوس شهر مشهد به سازمان اتوبوسرانی مشهد آمده است، هر سال مبلغی را به عنوان هزینه تردد از مینی بوس داران و اتوبوس داران می گیرد و به جای مبلغی که می گیرد یک برچسب به راننده میدهد که فقط با آن برچسب می توانیم تردد کنیم .

در حالی که تردد یک مینی بوس یا اتوبوس شخصی هیچ ارتباطی به سازمان اتوبوسرانی ندارد. حتی راھنمایی و رانندگی ھم این برگه تردد را قبول ندارد. با توجه به تعداد قابل توجه رانندگان اتوبوس و مینی بوس(حدود ۵۰۰۰ نفر) درخواست پیگیری این موضوع را داریم

کارگزار رژیم بنام حامد شام کوھیان و مدیر اداره توسعه تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی درگفت و گو با یک رسانه رژیم  گفته است: بر طبق قانون ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ ،مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن بر عهده شهرداری‌ها است.

ھمچنین این آیین نامه اجرایی مدیریت حمل و نقل بار و مسافر تعدادی مواد در این رابطه دارد و در ماده شش آن دقیقاً موضوع ذکر شده است که مواردی ھمچون صدور پروانه حمل و نقل برای شرکت ھای حمل و نقل مسافر، صدور پروانه برای ناوگان شهری و ھمچنین برای رانندگان آنها ، اعلام محدودیت زمانی و مکانی برای حمل و نقل بار و مسافر را وظیفه شهرداری ها دانسته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.