برای یک ایران آزاد

اعتصاب واعتراض کارگران پتروشیمی گچساران واعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی

0

گزارش دریافتی حاکی ازاین است که اعتصاب واعتراض کارگران پتروشیمی گچساران ادامه دارد و پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز اعتصاب کردند

دراهواز: روز جمعه ۱۱ اسفندماه ۹۶ پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند. این پرسنل با قراردادن نوشته‌ای پشت شیشه پذیرش آزمایشگاه بیمارستان رازی اهواز اعتصاب خود را اعلام کردند. آن‌ها نوشتند «پرسنل آزمایشگاه ۶ ماه است که حقوق نگرفته‌اند. از پذیرش بیماران معذوریم».

اعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی
اعتصاب پرسنل آزمایشگاه بیمارستان رازی

درگچساران: روز جمعه ۱۱ اسفند اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران ، ادامه یافت. آن‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده از روز دوشنبه دست به اعتصاب زده‌اند. به گفته کارگران عوامل حکومتی در این شرکت به جای پاسخگویی و رفع مشکلات کارگران، ۵ نفر از کارگران را در لیست سیاه قرارداده و حق ورود به مجتمع پتروشیمی را به آنها نمی‌دهند؛ در حالی که آنها تنها خواستار دریافت مطالبات قانونی و به حق خود بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.