برای یک ایران آزاد

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اندیمشک در اعتراض به معوقات حقوقی چندماهه

0

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اندیمشک در اعتراض به معوقات حقوقی چندماهه
روز شنبه ۱۰ آذر ۹۷ كارگران شهرداری انديمشك در اعتراض به نپرداختن ماهها حقوقشان اعتصاب کرده و در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند.

نیروی انتظامی این تجمع کارگران را بهم زد و آنها را متفرق کرد. اما کارگران قرار گذاشتند که اگر پولشان واریز نشد فردا مجددا در همین محل تجمع خواهند کرد.

شایان ذکر است در ماه‌های اخیر عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری‌ها به یکی از معضلات نظام تبدیل شده است و روز و هفته‌ای نیست که در شهرهای مختلف کارگران بخش‌های مختلف شهرداری دست به اعتصاب یا تجمع اعتراضی نزنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.