برای یک ایران آزاد

اعتصاب پرسنل شرکت ساختمان سازی خمش و تجمع خریداران  در مقابل رامک خودرو

0

اعتصاب پرسنل شرکت ساختمان سازی خمش  و تجمع خریداران  در مقابل رامک خودرو
جمعی از پرسنل شرکت ساختمان سازی خمش، کارگاه احداث کانال اصلی خدافرین، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

روز شنبه ۱۶ تیر ۹۷ جمعی از پرسنل شرکت ساختمان سازی خمش، کارگاه احداث کانال اصلی خدافرین، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

شرکت ساختمان سازی خمش عهده دار کانال انتقال و آبرسانی شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی است.

اعتراض جمعی از شهروندان در مقابل شرکت رامک خودرو

شرکت رامک خودرو  شاهد اعتراض جمعی از شهروندان در اعتراض به وعده پوشالی برای تحویل دادن خودرو در مقابل این شرکت بود.

روز  شنبه ۱۶ تیر ۹۷ شرکت رامک خودرو  شاهد اعتراض جمعی از شهروندان در اعتراض به وعده پوشالی برای تحویل دادن خودرو در مقابل این شرکت بود.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.