برای یک ایران آزاد

اعتصاب کارکنان راه آهن شازند نورآباد اراک

0

اعتصاب کارکنان راه آهن شازند نورآباد اراک
کارکنان راه آهن اراک (شازند نورآباد اراک) روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به پرداخت نکردن سه ماه حقوق شان دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

پیشتر کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن شازند اراک در اعتراض به تعویق مطالبات روز سه‌شنبه ۱۷اردیبهشت ماه ۹۸ هم  دست به اعتصاب و تجمع زده‌ بودند.

قابل ذکر که کارگران تحت مسئولیت شرکت راه‌آهن جوش گستر قرار دارند و همچنین دستمزد اسفند سال ۹۷و فروردین را دریافت نکرده‌اند و حق بُن ماه رمضان هم به آنها پرداخت نشده است.

این کارگران همچنین در اثر عدم پرداخت حق بیمه ماه‌های اخیر دچار مشکل شده‌اند.

حدود شش هزار کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن از طریق شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن کار می‌کنند که اغلب با تعویق مطالبات و عدم امنیت شغلی مواجه‌اند. آنها به‌طور متناوب در نقاط مختلف کشور دست به اعتصاب و بستن خط قطار زده‌اند.

همچنین امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۹۸ کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن تبریز در گذرگاه تبریز بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب مانده سال ۹۷ و ۹۸ شان دست به اعتصاب زده‌اند.

این کارگران در پریودهای مختلف بدلیل عدم پرداخت حقوق شغلی دست به اعتراض و اعتصاب زده‌اند.

از قرار معلوم این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق یکی از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با راه‌آهن در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن مشغول کار هستند.

مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن در سراسر ایران مستمرا با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی و بیمه‌ای روبرو هستند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.