برای یک ایران آزاد

اعتصاب کارگران آب و فاضلاب روستایی اهواز در اعتراض به پنج ماه تعویق دستمزد

0

اعتصاب کارگران آب و فاضلاب روستایی اهواز در اعتراض به پنج ماه تعویق دستمزد
کارگران آب و فاضلاب آبفا روستایی اهواز روز شنبه بیست ودوم تیرماه ۹۸  با خواست پرداخت ۵ ماه حقوق معوقه، عقد  قرارداد کار و پرداخت حق بیمه دست از کار کشیدند و مقابل دفتر شرکت در اهواز تجمع کردند. در پی تکرار وعده‌‌های قبلی مدیران، تجمع کارگران به تشنج کشیده شد.

علیرغم گرمای هوا در اهواز، همسر و فرزندان خردسال برخی از کارگران آن‌ها را همراهی می‌کردند. همچنین بنرهای مبنی بر  خواسته هایشان و مطالباتشان در دست داشتند.

بر یکی از این بنرهای نوشته شده بود: ما کارگان شرکت آبفار خوزستان ۵ ماهه عقب افتادگی حقوق داریم و هنوز عیدی و سنوات پایان سال ۹۷ را دریافت نکرده‌ایم. مسئولین این چه شیوه و قانون حمایت از کارگر بیچاره است.( خدایا خودت به فریادمان برس)

کارگران میگویند هنوز حقوق اسفند و مزایا و عیدی سال گذشته را نیزدریافت نکرده‌اند. قرارداد کاری این کارگران نیز با پیمانکار به پایان رسیده است و اکنون دو ماه است بدون قرارداد کار می‌کنند.

تعویق پنج ماه مزد کارگران، آن‌ها را با مشکلات معیشتی روبرو کرده و  در ا ین باره یکی از کارگران گفت: «حتی پول نداریم برای خانواده‌مان مواد غذایی تهیه کنیم و شرمنده خانواده‌ها هستیم.»

کارگران در ماه‌های اخیر تمام راه‌های قانونی را برای طرح و حل مشکلات خود را از اداره آب و فاضلاب روستایی، استانداری خوزستان تا وزارت نیرو و جلسه‌های پی در پی با نماینده‌های مجلس پیموده‌اند.

فضای تجمع کنندگان بعد از دیدار نمایندگان کارگران با مدیرعامل جدید متشنج شد، کارگران گفتند از این دیدار نتیجه مشخصی نگرفته‌ایم و مدیر جدید نیز تنها به آن‌ها وعده داده است.
عقب افتادن پرداخت حقوق کارکنان اداره آب و فاضلاب به کارگران آبفای روستایی اهواز فقط مربوط به این کارگران نمیباشد، روز ۱۱ تیرماه ۹۸ نیز کارکنان اداره آب و فاضلاب (آبفا) شهرستان شادگان که پنج ماه است حقوق نگرفته‌اند اعتصاب کرده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.