برای یک ایران آزاد

اعتصاب کارگران راه آهن تبریز در اعتراض به عدم دریافت حقوق

0

اعتصاب دوباره کارگران راه آهن تبریز در اعتراض به عدم دریافت حقوق
کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن تبریز در گذرگاه تبریز روز دوشنبه ۳۰اردیبهشت ۹۸ بار دیگر در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب مانده سال ۹۷ و ۹۸ شان دست به اعتصاب زدند.

همچنین پیشتر در روز جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم دریافت حقوق چهار روز اعتصاب کرده بودند . اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن تبریز در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آذرماه، سنوات و عیدی خود را قبل از نوروز از شرکت گسترش راه‌آهن و همچنین در اعتراض به عدم پرداخت اضافه‌کاری و حق مأموریت صورت گرفته بود.

همزمان با کارگران خط فنی راه آهن تبریز ، کارگران عجبشیر هم در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان دست به اعتصاب زده بودند.خبرهای کوتاه کارگری

بعد از آن پروسه اعتصاب و اعتراض، مجددا در روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ همزمان با اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن تبریز، عجبشیر، اعتصاب کارگران و کارکنان خط فنی راه‌آهن مرند و جلفا و پیام نیز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌‌شان دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

راه‌آهن آذربایجان به عنوان یکی از نواحی نوزده‌گانه راه‌آهن ایران فعالیت  دارد و خطوط ریلی این ناحیه به حدود یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر می رسد.

این نخستین بار نیست که کارگران خط فنی راه آهن به عدم پرداخت حقوق دست به اعتراض میزنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.