برای یک ایران آزاد

اعتصاب کارگران راه آهن ایستگاه احمدآباد تزرج کهه سیرجان در اعتراض به حقوق معوقه

0

اعتصاب کارگران راه آهن ایستگاه احمدآباد تزرج کهه سیرجان در اعتراض به حقوق معوقه
کارگران راه آهن ایستگاه احمدآباد تزرج کهه سیرجان روز پنجشنبه ۲ اسفند ۹۷ در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق و مزایا دست به اعتصاب زدند.

کارگران اعتصابی دست نوشته‌هایی در دست دارند که روی آنها نوشته شده است: «سفره ما نان ندارد»،«امنیت شغلی نداریم»، «ما گرسنه‌ایم»
همچنین کارگران راه آهن در شهرهای مختلف به دلیل عدم پرداخت حقوق معوقه‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند ولی از طرف کارگزاران حکومتی توجهی به خواسته‌هایشان نشده و بلاتکلیف می‌باشند.
روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ کارگران راه آهن آذربایجان در مقابل محوطه راه آهن تبریز بدلیل عدم پرداخت سه ماه حقوق وسه مابیمه دست به تجمع واعتصاب زدند.
این کارگران در سال ۹۷ چندین تجمع اعتراضی در سراسر آذربایجان داشتند. اما تا کنون هیچگونه پاسخی به مطالبات آنها داده نشده است.
کارگران راه آهن آذربایجان اعلام کردند تا به خواسته آنها پاسخ داده نشود به کار خودشان ادامه نمی‌دهند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.