برای یک ایران آزاد

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، خلف وعده های مکرر کارفرما

0

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، خلف وعده های مکرر کارفرما
روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ کارگران بخشهای تجهیزات ،تحقیقات و مدیریت نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه، خلف وعده های مکرر کارفرما و عدم پاسخگویی دست به اعتصاب و تجمع در مقابل دفتر مدیریت این شرکت زدند.

روز صبح ۱۴ آبان کارگران بخشهایی از نیشکر هفت تپه در اعتراض به مشکلات بی پایان شرکت ،در مقابل دفتر مدیریت دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران نیشکر هفت تپه حقوق ماههای مرداد و شهریور و مهر را طلب دارند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه بعد از پایان آخرین اعتصابشان در اوایل شهریور ماه ،کارگران به هیچ کدام از خواست های خود دست نیافتند.

کماکان وضعیت مالکان شرکت روشن نیست و همین امر باعث شده است تیم مدیریت منسجمی حضور نداشته باشند.

هم اکنون کارگران بخشهای تجهیزات و تحقیقات و مدیریت به دلیل خلف وعده های مکرر کارفرما و عدم پاسخگویی دست به اعتصاب و تجمع در مقابل مدیریت زده اند

طبق گفته کارگران، بخشهای کارخانه و کشاورزی نیز در حال پیوستن به تجمع کنندگان هستند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.