برای یک ایران آزاد

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان وارد پنجمین روز خود شد

0

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان وارد پنجمین روز خود شد
اعتصاب کارگران کارخانه سیمان صوفیان، روز یکشنبه ۲۱ بهمن۹۷  وارد پنجمین روز خود شده است.  این کارگران در اعتراض به سه ماه دستمزد معوقه وعدم برخورداری از بیمه اعتصاب کرده اند.

کارگران کارخانه سیمان صوفیان در استان آذربایجان‌شرقی یکشنبه ۲۱ بهمن برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. به گزارش منابع خبری کارگران این کارخانه از پنج روز قبل در اعتراض به سه ماه پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه و برخوردار نبودن از بیمه تامین اجتماعی اعتصاب کردند.

فعالیت کارخانه سیمان صوفیان مانند دیگر کارخانجات دیگر آزربایجان در نتیجه مدیریت نادرست چند ماه یک‌بار متوقف می‌شود.

کارخانه سیمان صوفیان تبریز در ۵ کیلومتری شهر صوفیان در استان آذربایجان‌شرقی قرار دارد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.