برای یک ایران آزاد

اعتصاب کامیونداران در شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور وارد هیجدهمین روز خود شد

0

اعتصاب کامیونداران در شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور وارد هیجدهمین روز خود شد

اعتصاب کامیونداران روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ۹۷، در شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور وارد هیجدهمین روز خود شد. دور دوم اعتصاب کامیون داران از روز اول مرداد ۹۷ شروع شده است.

گزارشها حاکی از آن است که اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون که از یکم مرداد آغاز

شده بود، در هیجدهمین روز نیز در برخی از مناطق ایران ادامه یافت.

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های مجازی، اعتصاب کامیون داران با وجود تهدید

ماموران امنیتی، پنجشنبه ۱۸ مرداد‌  ۹۷ در شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور ادامه پیدا

کرده است.

اعتصاب کامیونداران در اعتراض به پایین بودن نرخ کرایه، بالا بودن کمیسیونها و قطع یارانه

حق بیمه خود از اوایل خرداد ۹۷ شروع شد، اما این اعتصاب با وعده دولت مبنی بر تحقق

خواسته‌های رانندگان برای مدتی متوقف شد.

کامیون داران و رانندگان اقدامات دولت از جمله افزایش ۲۰ درصدی کرایه ها را کافی ندانسته

و دوباره اعتصاب خود را در مناطقی از ایران از تاریخ ۱ مرداد ۹۷ آغاز کردند.

اعتصاب کامیون داران تاکنون موجب بازداشت چندین تن از رانندگان و کامیون داران شده است.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.