برای یک ایران آزاد

اعتصاب کامیونداران درتهران و دیگر شهرهای ایران استارت خورد

2

اعتصاب کامیونداران  درتهران و دیگر شهرهای  ایران استارت خورد
اعتصاب کامیونداران براساس فراخوان قبلی؛ از روز دوشنبه اول مرداد ماه ۹۷؛ آغاز شده است. در جاده خوزستان؛ رانندگان کامیون جلوی کامیونهایی که بار داشته باشند را گرفته و به آنها اجازه رفت و آمد نمی دهند.

به دنبال اعتصاب کامیونداران در بندر خمینی ؛ پایانه خلوت است و رفت و آمدی در آن نیست.

پایانه اصفهان نیز خلوت گزارش شده است.

در پایانه تهران هم خبری از رفت و آمد کامیونها نیست و اعتصاب کامیونداران شروع شده است.

در جاده بین المللی شیراز به اهواز نیز هیچ کامیونی دیده نمی شود و اعتصاب در این محور نیز شروع شده است.

عکس‌های دریافتی از جاده تهران ـ ساوه نشان می‌دهد این جاده که در همه ساعات شبانه روز مملو از کامیون بود، پس از شروع اعتصاب خلوت می‌باشد.

 

 

 

 

2 Comments
  1. Hasan says

    به امید خدا سقوط الیگارشی جمهوری خونخوار اسلامی نزدیکتر از همیشه است کمی اتحاد باید

    1. Iran Azadi says

      بلی تنها راه این است که روی دشمنی که حرث و نسل جامعه ما را به نابودی کشانده متمرکز باشیم و به اتکا به مردم غیرتمند مان که برای کسب آزادی تاکنون بهای سنگینی پرداخته و می پردازند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.