برای یک ایران آزاد

اعدام، دستگیریها، شکنجه، قتلهای خودسرانه در زندان‌های حکومت ولایت فقیه در ماه اکتبر ۲۰۱۸

0

اعدام، دستگیریها، شکنجه، قتلهای خودسرانه در زندان‌های حکومت ولایت فقیه در ماه اکتبر ۲۰۱۸
نقض فاحش حقوق بشر در حکومت ولایت فقیه ادامه دارد. گزارش جمع ‌بندی اعدام، دستگیریها، شکنجه، قتل‌های خودسرانه در ماه اکتبر ۲۰۱۸

جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه اکتبر ۲۰۱۸، به قرار زیر است:

الف. اعدام

آمار کلی اعدام:

در ماه اکتبر ۲۰۱۸، ۲۵ حکم اعدام در شهرهای مختلف، به اجرا درآمده است. از این تعداد ۲۴ نفر مرد و ۱ نفر زن بودند. تمامی زندانیان در زندان اعدام شده‌اند.

طیف سنی اعدام شدگان:

طبق اخبار جمع آوری شده طیف سنی زندانیان اعدام شده که اعلام شده است، بین ۲۶ تا ۴۸سال بوده است.

علت اعدام:

نظام، علت اعدام زندانیان را قتل، مواد مخدر، تجاوز و سرقت اعلام کرده است.

محل اعدام:

اعدامها در زندانهای مرکزی قزوین، مرکزی بیرجند، رجایی‌شهر، مرکزی ارومیه، شهرکرد، فردوس، مرکزی اصفهان، مرکزی ایلام، سیرجان، مرکزی زاهدان، مرکزی اردبیل و مرکزی بندرعباس صورت گرفته است.

بیشترین اعدامها در زندانهای رجایی‌شهر و مرکزی بیرجند اجرا شده است.

ب. دستگیریها

در ماه اکتبر مطابق اخبار رسانه های رسمی و خبرگزاریها،  ۸۰۷ نفر تحت عناوین مختلف دستگیر شدند.طبق آمار جمع آوری شده، وضعیت دستگیرشدگان ماه اکتبر به قرار زیر است:

دستگیریهای خودسرانه:

۹ کولبر توسط هنگ مرزی و مأموران امنیتی دستگیر شدند.

دستگیریهای ادیان:

۶ نفر از شهروندان بهایی توسط مأموران امنیتی و مأموران اطلاعاتی دستگیر شدند.

دستگیریهای سیاسی:

۴۶۲ نفر تحت عنوان دستگیری‌های سیاسی دستگیر شدند.

وضعیت دستگیر شدگان به این قرار است:

۲ روزنامه نگار،

۴ نفر فعال فرهنگی،

۱ فعال زنان،

۴ فعال دانشجویی،

۴ فعال محیط زیست،

۱ فعال کارگری،

۱ نفر به دلیل کمک به خانواده زندانیان،

۱ نفر تبلیغ علیه نظام،

۱ نفر توهین به مقدسات،

۲۳ نفر فعال مدنی،

۲ نفر انتشار مشکلات اقتصادی و انتقاد به نظام،

۸ نفر اهل سنت،

۴ نفر جهت اجرای حکم زندان،

۵ نفر شرکت در یک مراسم یادبود،

۲۵۶ نفر شرکت در اعتصاب کامیونداران،

۲۴ نفر همکاری با احزاب کردی،

۹۵ نفر به بهانه حمله مسلحانه در اهواز،

۳۰ نفر سایر موارد.

این دستگیریها توسط مأموران امنیتی، مأموران اطلاعاتی، لباس شخصی‌ها، مأموران آگاهی و مأموران سپاه صورت گرفته است.

دستگیریهای اجتماعی:

در ماه اکتبر ۳۳۰ نفر تحت عناوین اجتماعی دستگیر شدند:

۱۲ نفر گرفتن رشوه و سایر اتهامات مالی،

۱ نفر زمین خواری،

۵۳ نفر اخاذی ارز دولتی،

۲۳ نفر اخلال در روند بازار ارز خراسان،

۱ نفر درخصوص اتهامات موسسه ثامن الحجج،

۲۴۰ نفر تحت عنوان ارازل و اوباش.

این دستگیریها توسط نیروی انتظامی صورت گرفته است.

ج. شکنجه

در ماه اکتبر، مواردی از شکنجه جسمانی، شکنجه روحی و روانی و شلاق زدن گزارش شده است.

شکنجه جسمانی: خبر ۴۱مورد شکنجه جسمانی ثبت شده است.

حکیمه احمدی فعال ترک بعد از بازداشت در بازداشتگاه توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دندهها و انگشتان دستش آسیب دید.

نسیم صادقی فعال ترک بعد از بازداشت در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت.

محمد زورقی در زندان زابل که از دادن پول باج به مدیر داخلی زندان امتناع کرد، مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و به قرنطینه فرستاده شد.

رزگار کریمی روزنامه نگار در بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه به شدت شکنجه شد.

محمد حاجی زاده زندانی زندان مرکزی بندرعباس توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و ۲ انگشت دست راست وی شکست.

رضا قاسمی زندانی بیمار در زندان رجایی‌شهر توسط رئیس بند۱۰ زندان تا سرحد مرک کتک زده شده و به زندان ورامین منتقل شد.

حسن رستگاری، تورج اسماعیلی، عثمان مصطفی، احمد تموئی و کمال حسن رمضان زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه مورد ضرب و شتم شدید گارد زندان قرار گرفتند.

۲۹ نفر از زندانیان زندان مرکزی بندرعباس بعد از درگیری که در زندان به علت کمبود ظرفیت بند به وقوع پیوسته بود، به هواخوری منتقل شده و پس از درآوردن لباسهایشان، به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

مجید خوش دست، زندانی زندان رجایی‌شهر مورد ضرب و شتم شدید پرسنل زندان قرار گرفته و از ناحیه سر، صورت، چشم و گوش دچار آسیب دیدگی جدی قرار گرفت.

شکنجه روحی و روانی:

در ماه اکتبر ۱۵مورد شکنجه روحی و روانی صورت گرفت که به این قرار است:

در زندان مرکزی زاهدان زندانیان بیمار را با پای برهنه و زنجیر و دستنبد و پابند به بیمارستان اعزام می‌کنند.

محمد زورقی در زندان زابل که از دادن پول باج به مدیر داخلی زندان امتناع کرد، بعد از ضرب و شتم، تحت شرایط سختی قرار گرفته است.

شهرام پخشا در زندان سنندج که در هنگام تعقیب و گریز قبل از دستگیری از ناحیه پا با شلیک گلوله مجروح شده است بدون رسیدگی پزشکی در این زندان رها شده است.

غلامرضا مروتی زندانی زندان سنندج با وجود پارگی رباط صلیبی پا و نیاز مبرم به عمل جراحی از رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم است.

امید ساعد موچشمی در زندان سنندج که دچار شکستگی در ناحیه انگشتان دست چپ شده از رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

رضا (مرتضی) علیزاده بعد از اعتصاب غذا به صورت تنبیهی و کف خواب به بند مشاوره زندان سنندج منتقل شده است.

حسن کریمی بعد از اعتصاب غذا در زندان سنندج برای تنبیه به سلول انفرادی منتقل شده است.

زندانیان زندان مرکزی ارومیه در اثر عدم رسیدگی‌های صنفی معمول توسط مسئولین زندان، در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارند. چندین روز است که در بندهای ۳ و ۴ بیش از ۵۰۰ زندانی فقط ۳ ساعت در شبانه روز فرصت استحمام دارند.

به دستور محمد ضیایی رئیس زندان رجایی‌شهر به زندانیان سیاسی سالن۱۰ بخاری و وسایل گرمایشی داده نمی‌شود و زنداینان از شدت سرما و نداشتن وسایل گرمایشی زیر فشار قرار دارند و شبها از سرما به خود می لرزند.

دست زندانی سیاسی آرش صادقی که مورد عمل نمونه‌برداری قرار گرفته بود، در حال حاضر به شدت عفونت کرده اما عوامل و مسئولان زندان رجایی‌شهر از انتقال وی برای قرار پزشکی ممانعت به عمل می‌آورند

مریم اکبری منفرد، گلرخ ایرایی و آتنا دائمی سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان به مدت سه هفته از ملاقات با خانواده محروم شدند.

عبدالرحمان سنگانی و قاسم آبسته، دو زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج با وخامت حال عمومی روبرو هستند با این حال از دریافت خدمات درمانی محروم مانده اند.

شلاق زدن: میلاد اکبری فعال ترک در دادگستری تبریز ۲۰ضربه شلاق زده شد.

د. قتلهای خودسرانه و خودکشی

کشته شدن به سایر روشها: ۱۳نفر از کولبران،‌ شهروندان عادی توسط نیروی انتظامی، هنگ مرزی و سایر مأموران نظام با شلیک مستقیم، رفتن روی مین، تصادف و … کشته شدند.

زخمی شدن به سایر روشها: ۱۸نفر از کولبران، شهروندان عادی توسط نیروی انتظامی، هنگ مرزی و سایر مأموران رژیم با شلیک مستقیم، رفتن روی مین، تصادف و … زخمی شدند.

خودکشی (موفق): ۱زندانی در زندان مرکزی ارومیه در اثر خودکشی جان سپرد.

خودکشی (ناموفق): ۱زندانی در زندان مرکزی زاهدان اقدام به خودکشی کرد.

کشته شدن در اثر بیماری: ۲زندانی در زندان مرکزی زاهدان در اثر بیماری و عدم رسیدگی جان سپردند. 


جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه سپتامبر ۲۰۱۸

جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه اوت ۲۰۱۸

جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه ژوئیه  ۲۰۱۸

جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه ژوئن  ۲۰۱۸

جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه می  ۲۰۱۸

جمعبندی سرکوب و نقض حقوق بشر در ماه آوریل  ۲۰۱۸

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.