اعدام سه قهرمان مردم اصفهان چه پیامدهایی برای خامنه‌ای داشت؟

اعدام سه قهرمان مردم اصفهان چه پیامدهایی برای خامنه‌ای داشت؟

سه زندانی سیاسی پرونده خانه اصفهان صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی صبح روز جمعه ۲۹اردیبهشت۱۴۰۲ به حکم خامنه‌ای جنایتکار اعدام شدند. به این ترتیب خامنه‌ای یک بار دیگر به جامعه و مردم کف خیابان چنگ و دندان نشان داد که اهل عقب نشینی نیست و هرگز نمی‌تواند دست از کشتار و اعدام بردارد.

اما برغم انتظار خامنه‌ای، تبعات اعدام سه قهرمان مردم اصفهان  برای خامنه‌ای بسا سنگین‌تر از آن چیزی بود که در تصور داشت:

۱. با اعدام جوانان قیام در اصفهان مشخص شد که حکومت و شخص خامنه‌ای جز اعدام و الگو برداری از قتل عام ۶۷مانند خمینی؛ گزینه دیگری برایش نمانده و تصور می‌کند برای «حفظ نظام» و «سد بستن در برابر قیام» می‌تواند با افزایش اعدام‌‌‌ها کاری از پیش ببرد.

اعدام در اصفهان خیزش در ایران

۲. تردیدی نیست که خامنه‌ای؛ سخت اشتباه می‌کند چرا که جامعه در تعادل کنونی مطلقا با زمان خمینی متفاوت است و به ویژه بعد از عبور از قیام پیروزمند ۴۰۱به عقب برنخواهد گشت؛ یعنی «اعدام» نمی‌تواند «ارعاب» ایجاد کند به عکس هر اعدام؛ صدگام بلند خیزش و قیام را به جلو و به سمت رادیکالیزم بیشتر و مشی آتش و مقاومت سازمان یافته سراسری پرتاب می‌کند.

۳. اعدام‌های بی دنده و ترمز علاوه بر اینکه نشان از پایان حکومت ولایت فقیه دارد؛ تیر خلاصی است به تمام بازی‌های استعماری با بچه شاه و باند و بقایای اصلاحات؛ چرا که الان همه مردم ایران با گوشت و پوست لمس می‌کنند که تا کجا جماعتی که صحبت از «خشونت پرهیزی» و «مسالمت» و «جنبش مدنی» و «بخشش سپاه» وجنایت‌های این رژیم می‌کردند؛ همدست و همسو و همپیمان و متحد عینی و عملی این رژیم جنایتکار هستند. یعنی الان روز حسابرسی از حامیان استعماری شاه پرستان و بچه شاه نیز فرا رسیده و باید به این سوال پاسخ بدهند که تا کجا در قیام ۴۰۱در خدمت این رژیم بوده و برایش عمر اضافه کردند؟

خون شهیدان قیام و اعدام فرزندان بی گناه مردم ایران؛ طیف‌های دیگری از جامعه را نیز وادار کرده که برای حفظ شرافت انسانی و ایرانی و اسلامی خود با رژیم و خامنه‌ای مرزبندی کرده و اعلام کنند که در این رژیم هیچگونه راهی برای مسالمت باقی نمانده است و این در حقیقت اعترافی به حقانیت همان حرفی است که مقاومت در فردای سی خرداد ۱۳۶۰اعلام کرده بود.

در همین زمینه

چرا آدمکشان از عواقب اعدام جوانان اصفهان به وحشت افتادند؟

مبارزه قهرآمیز تنها مسیر نبرد

۴. قضاییه حکومتی جرم اصلی اعدام شدگان اصفهان را ارتباط با سازمان مجاهدین و خرید و حمل سلاح اعلام کرد و به این حقیقت اعتراف کرد که تا کجا از «مجاهدین» و مشی قهر آمیز آنها وحشت دارد.

۵. اما پیام مهم این اعدام‌‌‌ها برای شورشگران و هر ایرانی آزاده این است: ‌این رژیم یک روز بدون شکنجه و اعدام قادر به ادامه حکومت نیست و زبانی جز قاطعیت و قهر نمی‌فهمد و پاسخ هر اعدام تنها آتش و قیام است و اینکه هر راهی جز آتش و اعتراض و قیام نافرجام است و اینکه هر زن و مرد ایرانی که به سرنگونی این رژیم می‌اندیشد و خواهان ایرانی بدون آخوند است باید در امتداد همان مسیری حرکت کند که مجاهدین از ۴۴سال پیش‌‌ آن را پایه گذاری کرده‌اند. یعنی این رژیم تنها با مقاومت و آتش از بین می‌رود.

۶. به همین دلیل؛ تعهد همه ما چیزی جز سرعت بخشیدن به قیام پیش رو در کسوت آتش سازمان یافته نیست و در چنین موقعیت و فرصت تاریخی که ناشی از آثار خون شهیدان قیام است؛ باید کاری کرد؛ کارستان و باید در کسوت کانون‌های شورشی و یک رزم سازمان یافته بپا خاست.

۷. تردید نباید کرد که خامنه‌ای با اعدام‌هایی نظیر اعدام جوانان خانه اصفهان گور خود و نظامش را کنده و این وظیفه همه ماست که‌ آن را سرعت ببخشیم!

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل