برای یک ایران آزاد

اعدام نیاز خونخواران ، وحشت نمی کنیم

0

اعدام نیاز خونخواران عمامه دار در وطنمان ایران است. که چند صباحی به حکومت ننگین خود ادامه دهند. همانها که (طی چهل سال فقط اعدام و زندان بلد بودند).

اما چه کسی نمی داند که این کندن گور به دست خودشان است. حکومت آخوندی براي ايجاد رعب و وحشت و برای جلوگيري از فوران قيام هاي مردمي، به اعدام ادامه ميدهد. دژخيمان خامنه ای و روحانی تنها ۴۶زنداني را در پنج هفته گذشته اعدام کرده اند، چهار تن از اعدام شدگان زندانيان زن بوده اند

اين اعدامها در زندانهاي بيرجند، گوهر دشت كرج، كاشان، خنداب، ماهشهر، كلاردشت، اروميه، نور، مشهد، مهاباد، زنجان، ميناب، بندرعباس، بروجرد، شيراز، تبريز، گرگان، دزفول، رشت و كرمانشاه انجام شده است.

با گسترش نارضايتي عمومي و خشم و نفرت فزاينده مردم، فاشيسم ديني حاكم بر ايران به خیال خود تلاش ميكند با سركوب و اعدام و با ايجاد رعب و وحشت از انفجار بزرگ خلق  جلوگيري كند.

این حربه دشمن هرگز برای ملت ایران که بیش از ۱۲۰۰۰۰تن از رشیدترین فرزندانش را برای افشای ماهیت همین رژیم نثار کرده، و بدست همین رژیم اعدام شدند، جدید نیست.

این حربه دشمن برای مردمی که با گوشت و پوست خود جامعه ویران شده به دست آخوندها را لمس کرده و دیده اند جدید نیست. و خوب می دانند که این سرکوبها و اعدامها برای نجات حکومت ننگین و پوسیده خودشان است.

این حربه دشمن برای مردمی که فقط طی چند ماه نزدیک به ۳۰۰۰۰ تن از فرزندان دلیرشان در سال ۱۳۶۷به دست جلادان همین رژیم اعدام شده اند جدید نیست.

مسئولین قتل عام ۶۷ به کار گماشده شدند که به همین مسیر ادامه دهند و این پیام را بدهند که باز هم ادامه می دهیم، دستگیر میکنیم، زندان می کنیم، شکنجه می کنیم، اعدام می کنیم.

هر روز هم در خیابانها به جای ساخت وساز مملکت ویران شده، به جای سیر کردن شکم گرسنگان، به جای ایجاد شغل برای بیکاران، و برای جمع کردن فساد و دزدی در راس حکومت، به دستگیری و سرکوب به هر بهانه ای ادامه می دهیم.

پس تمام عملکردهای این رژیم هرگز جدید نیست، برای همین آمده بود و همین مسیر را هم ادامه می دهد. این ماهیت اوست که امروز نه تنها ملت ایران، بلکه کل دنیا به آن اذعان می کنند.

اما چیزی که جدید است، چیزی که ارکان نظام را به لرزه در آورده، چیزی که خودشان می گویند خواب ندارند، چیزی که باعث شده دژخیمان قبل از تشکیل دادگاه به جرم خود اعتراف کنند.

همان حرکت های اعتراضی اقشار مختلف مردم، در هر مکان و در هر زمان است. همان ایستادن در مقابل دژخیمان در هر شهر و خیابان و گوش مالی دادن مزدوران است. چیزی که جدید است، تابش نور امید توسط کانون های شورشی و حرکتهای سازماندهی شده در مردم ایران است که به زودی  به سیل خروشان تبدیل خواهد شد. و آن وقت نه از تاک نشان خواهد ماند، نه از تاک نشان.

درهمین زمینه:

 عفو بین‌الملل: سخنان شوکه کننده پورمحمدی گویای مصونیت عاملان اعدام‌های ۶۷ است

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.