چرا می گوییم اعدام و خشونت ‌پرهیزی دو روی یک سکه است؟

سوال این است: هدف خامنه‌ای از این اعدام‌ها چیست؟ 

خامنه‌ای بعداز طرح سیاست خشونت ‌پرهیزی مجیدرضا رهنورد را در ملاء‌عام اعدام کرد

این روشن است که خامنه‌ای با هیچ ترفندی نتوانست قیام را متوقف کند.

حالا به اعدام آن هم به وحشیانه‌ترین صورت روآورده تا زهر‌چشم بگیرد!

اما از آنجا که میداند وقتی راه اعتراض را می‌بندد، با انفجار جامعه روبرو می‌شود، به موازات اعدام یک راه تخلیه فشار تحت‌عنوان شیک « خشونت ‌پرهیزی » باز گذاشته.

تا نظام را از سرنگونی نجات بدهد.

در همین زمینه

مجیدرضا رهنورد قهرمان مردم مشهد، سرفرازانه سربدار شد!

خشونت پرهیزی مردم راه نجات دیکتاتور

در یک کلام حرفش هم این است:

دست از قیام رادیکال بردار، علیه خامنه‌ای شعار نده، هرچی دلت خواست راهپیمایی سکوت کن!   

که نه سیخ بسوزد نه کباب.

روزنامه رسالت وابسته به باند فاشیستی موتلفه هم بعد از اعدام محسن شکاری نوشت:

«اعدام نشدن در ایران آسان است، کافی است دست از خشونت برداری».

اما مردم ایران هشیارند و فریب مهندسی خامنه‌ای‌ را نمی‌خورند.

مردم ایران به خوبی صحنه سه ماه قیام را دیدند و تجربه کردند که تا وقتی جوانان قیام در کف خیابان حضور دارند، خامنه ای جرات رفتن به سمت طناب دار را نداشت. خامنه ای زمانی به خود اجازه داد به سمت اولین اعدام برود که در همکاری با برخی جریانات در شیپور سکوت و راهپیمایی سکوت و خشونت ‌پرهیزی  دمید. کم شدن فشار قیام در خیابان دست خامنه ای را در اعدام باز می کند.

پس ما یک راه بیشتر پیش رو نداریم برای نجات جان عزیزان دربندمان باید قیام را توفنده تر ادامه بدهیم.تنها با رادیکالیزم بیشتراست که سرنگونی در دسترس محقق می شود و اعدام ها متوقف می گردند.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل