افشاگری در مورد آرایش سپاه پاسداران برای مقابله با قیام مردم

افشاگری شورای ملی مقاومت-

چهارمین افشاگری شورای ملی مقاومت از اسناد محرمانه سپاه پاسداران

کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت ایران در ادامه سلسله افشاگری‌های خود دستورالعمل محرمانه دیگری از سپاه پاسداران را منتشر کرد. در این سند که تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ را در پای خود دارد، از فرمانده سپاه تهران بزرگ برای واحدهای تحت امرش صادر شده است.

در سند افشا‌گری منتشر شده توسط شورای ملی مقاومت، جزییاتی از نحوه آرایش نیروهای سپاه پاسداران و نحوه چینش نیروها برای مقابله با قیام مردم در روز ۲۱ مهر تشریح شده است. در این افشا‌گری دستورالعمل برای دستگیری شعارنویس‌ها و کانون‌های شورشی، یگان‌های خاص اختصاص داده شده است.

متن کامل افشاگری دستورالعمل سپاه پاسداران

متن کامل افشاگری دستورالعمل فرمانده سپاه تهران بزرگ به واحدهای تحت امرش چنین است:

« تاریخ: ۲۰مهر ۱۴۰۱

به: گیرندگان زیر

از فرمانده سپاه تهران بزرگ

موضوع: ابلاغ ماموریت روز ۲۱ مهر ماه

به‌منظورتثبیت وضعیت امنیتی شهر تهران و پیشگیری از وقوع ناآرامی‌های احتمالی، ضروری است نسبت به اجرای موارد زیر در تاریخ ۲۱/۰۷/ ۱۴۰۱ اقدام نمایید.

۱. رده‌های احتیاط ستادی با استعداد۵۰ درصد از ساعت۰۹۰۰در نقاط پراهمیت چینش شده و نقاط باقی مانده را با گردانهای پاسدار پایه پرکنید. لذا قرارگاه‌های عملیاتی با فرماندهان رده‌های احتیاط ستادی تماس گرفته و آنها را نسبت به ماموریت توجیه نمایید.

۲. کلیه گردان‌های امام حسین در کنترل عملیاتی نواحی قرار گرفته و آماده فراخوانی باشند.

۳. هر یک از گردان‌های امنیتی دو گردان۳۰ موتوره و هر یک از تیپهای امنیتی ۵ گردان ۳۰ موتوره و لشگر عملیاتی نیز ۵ گردان۳۰ موتوره از ساعت ۰۹۰۰ مطابق طرح روز ۲۰/۷/۱۴۰۱مستقرنموده و آمادگی داشته باشید گردان‌ها را به واحدهای کوچکتر تبدیل و در کانون‌های فعال مستقر نمایید.

۴. یگان جنگ نوین یک گردان ۲۰ موتوره از ساعت۰۹۰۰ با هماهنگی قرارگاه قدس مستقر نمایید.

۵. سازمانهای بسیج ادارات، کارگری هر کدام یک گردان از ساعت۰۹۰۰ با هماهنگی قرارگاه‌های نصر و قدس مستقر نمایید.

۶. نواحی مقاومت بسیج گردان‌های امام علی خود را از ساعت ۱۶۰۰ فراخوان و با تدبیر قرارگاه‌های عملیاتی در محدوده سرزمینی خود مستقر نمایید.

۷. گردان‌های بیت‌المقدس آماده فراخوانی و اجرای برنامه‌ایست و پذیرایی و نورافشانی باشند.

۸.گردان‌های امام علی تیپ و یگانها به‌صورت ۵۰درصد فراخوان شوند و۵۰ درصد دیگر آماده فراخوان باشند.

۹. گردان‌های امام علی نواحی با استعداد حداقل ۴۰ موتور فراخوان شوند و آماده اجرای مأموریت شوند.

بیشتر بخوانید

افشای دستورالعمل مخفی پاسدار سلامی به سپاه برای مقابله با قیام

افشاگری  در مورد اختصاص نیرو برای بازداشت شعارنویسان

۱۰. نواحی از ساعت ۱۸۰۰ استیج ایست و پذیرایی و نورافشانی را برگزار نمایند.

۱۱. یگان فاتحین آمادگی فراخوان کلیه گردان‌های خود را داشته باشد.

۱۲. نسبت به فعال‌سازی پاسگاه فرماندهی خود از ساعت۱۲۰۰ اقدام نمایید.

۱۳. لشگر عملیاتی با استفاده از توان یگان آماده تیم‌های گشتی دو موتوره به همراه یک خودرو از ساعت ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت‌زنی در اتوبان امام علی حدفاصل آزادگان تا دماوند به‌منظور دستگیری شعارنویس‌ها اقدام نماید.

۱۴. تیپ آل محمد با استفاده از توان یگان آماده تیم‌های گشتی دو موتوره به همراه یک خودرو از ساعت ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت‌زنی در اتوبان امام علی حدفاصل دماوند تا ارتش به‌منظور دستگیری شعارنویس‌ها اقدام نماید.

۱۵. گردان ۶۹ از ساعت ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت‌زنی در منطقه ۱۰به‌منظور دستگیری شعارنویس‌ها اقدام نماید.

۱۶. هر ناحیه مقاومت از ساعت ۰۰۳۰ بامداد نسبت به گشت‌زنی در یک خیابان اصلی منطقه استحفاظی، به‌منظور دستگیری شعارنویس‌ها اقدام نماید.

سرتیپ پاسدار حسن حسن زاده

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ

گیرندگان:

ردیفهای اول -پنجم وششم

سازمانهای بسیج ادارات، کارگری، اصناف

رونوشت:

سردارجانشین محترم فرماندهی قرارگاه ثارالله

حفاظت اطلاعات سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ

معاونتهای اطلاعات، عملیات، آماد، ایمنی، مرفوک [مرکز فرماندهی و کنترل] و بازرسی و نیروی انسانی کادر و بسیج.

به این ترتیب با این افشاگری شورا ملی مقاومت مشخص شده است که سپاه پاسداران به طور  تمام عیار درگیر سرکوب قیام سراسری مردم است و این تمام توان سرکوب رژیم است.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل