برای یک ایران آزاد

اقتصاد در حال فروپاشی، جامعه در حال انفجار و وظیفه مبرم ما!

0

اقتصاد در حال فروپاشی،بحرانهای سیاسی و اجتماعی نظام آخوندی را در محاصره گرفته است . افزایش تحریم ها و بی کفایتی و فساد سران حکومتی مسیر سقوط حتمی رابرایش فراهم میکند . جامعه ایران در آستانه تحول بزرگ قرار گرفته و همه چیز نشان از یک دگرگونی عظیم اجتماعی ‌ـ سیاسی دارد.

بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رژیم آخوندی را محاصره کرده است. وضعیت وخیم اقتصادی در زیر ضرب تحریمها و بی‌کفایتی و فساد سران و کارگزاران رژیم مسیر سقوط شتابان و فروپاشی را طی میکند. جامعه ایران در آستانه یک تحول بزرگ قرار گرفته و همه چیز نشان از یک دگرگونی عظیم اجتماعی ‌ـ سیاسی دارد.
عواقب این وضعیت را سران رژیم بیش از همه پی برده‌اند و تلاش میکنند با وعده‌های دروغین سرریز شدن کاسه صبر توده‌های به جان آمده را به تعویق بیندازند.
آخوند روحانی با اشاره به این که «اینگونه فشارهای آمریکا در تاریخ بی‌سابقه است و حتی با فشارهایی که از طریق سازمان ملل و تحت فصل هفتم منشور این سازمان علیه کشورها اعمال شده، قابل مقایسه نیست.» (سیاست روز – ۲۳ خرداد) بدون هیچگونه طرح و مبنایی وعده تخلیه تحریمها را میدهد. این ادعای روحانی حتی مورد تمسخر همین رسانه حکومتی قرار می‌گیرد که با طعنه خطاب به وی می‌نویسد: «…. این تخلیه چطور و با چه سرعتی انجام می‌شود و آیا تبعات آن مردم را می‌گیرد یا خود امریکا را؟!»
از سوی دیگر وضعیت انفجاری جامعه تماما گواهی از قریب‌الوقوع بودن یک تحول بزرگ را میدهد. آتش خشم و نارضایتی مردم نسبت به حاکمیت آخوندی هر روز شعله ورتر می‌شود. با نگاهی به آمار تظاهرات و اعتصاب کارگران، معلمان، غارت شدگان و بقیه اقشار جامعه در سال گذشته و خشم و نفرت مردم نسبت به آخوندها و پاسدار و مزدوران بسیجی و نیروی انتظامی در سال جاری، می‌توان رشد چشمگیر و تصاعدی بالارفتن فضای تخاصم بین مردم و حاکمیت آخوندی را دید. ضمن اینکه، فعالیت و رشد کانونهای شورشی و شوراهای مردمی به خوبی اعتلای مقاومت در داخل کشور را نشان می‌دهد.
در صحنه بین المللی نیز رژیم به یمن فعالیتها و افشاگریهای مقاومت حول سیاستهای اتمی و جنگ‌افروزانه و دخالتهای تروریستی آن، با انزوای شدید منطقه ای و بین المللی روبروست. رژیم برای خلاصی از این بحرانها از یکطرف به [شیطان سازی] علیه تنها آلترناتیو خود یعنی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت روی آورده و از طرف دیگر دست به اقدامات زبونانه تروریستی در منطقه از جمله انفجار کشتی های نفتی می‌زند.
در چنین شرایطی همه نیروها و هواداران مقاومت در خارج کشور وظیفه خود میدانند که با برافراشتن پرچم مقاومت در کشورهای مختلف صدای مردم مظلوم ایران، جوانان وکانونهای شورشی و زندانیان در بند را به گوش جهانیان برسانند و حقانیت آلترناتیو واقعی ایران زمین را به تمامی طرف حسابهای بین المللی نشان دهند و تفهیم کنند که شرایط و اوضاع تحولات سیاسی در ایران برخلاف آنچه مماشاتگران و لابیهای رژیم آخوندی می‌خواهند القاء کنند، بسیار جوشان و آماده تغییر است و با وجود یک آلترناتیو بزرگ و قدرتمند و فراگیر، زمان برای ایجاد یک تحول جدی در صحنه سیاسی ایران و بالمآل خاورمیانه بیش از هر زمان دیگر آماده و مهیا است.
درهمین زمنیه:
تحریم پتروشیمی ضربه سیاسی و اقتصادی به دستگاه صدورتروریسم حکومت آخوندی؟
رژیم ملاها با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی که میتواند در معرض سرنگونی قرار گیرد

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.