برای یک ایران آزاد

اقدامات جنون آميز رژيم ايران در فاز پاياني و بحرانهای سرنگونی

0

اقدامات جنون آميز رژيم ايران در فاز پاياني و بحرانهای سرنگونی
رسانه عربی الریاض دیلی چاپ عربستان با درج مطلبی در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۱۹  / ۱۶ اردیبهشت ۹۸  تحت عنوان بحرانهای سرنگونی رژیم آخوندی به موضوعاتی اشاره کرده که به بخشهای از آن در زیر میپردازیم.

اقدامات جنون آميز رژيم ايران در فاز پاياني
اقدامات اخير رژيم ايران درانفجار نفتكش ها در سواحل امارات و يا حمله به تاسيسات نفتي سعودي و سپس پرتاب موشك به سمت سفارت امريكا در عراق، ديوانگي هاي رژيمي است كه در فاز پاياني خود در باتلاق بحرانهاي داخلي و انزواي بين المللي دست و پا مي زند  و براي خروج از تنگناهاي فزاينده دست به قمارهايي مي زند كه روند سرنگوني آنرا تسريع ميكند.
در يك كلام آخوندهاي حاكم بر ايران در ”بحران سرنگوني” بسر مي برند كه ناشي از سه مولفه است.

اول- يك جامعه انفجاري
۴۰ سال فساد و غارت، بنيادهاي اقتصادي ايران را نابود كرده و فقر وبيكاري و تورم و نابودي محيط زيست را بدنبال داشته است، بنحوي كه (حسب ما أفادته صحيفة ابتكار في ۲ يوليو ۲۰۱۸)،  جهانگيري معاون روحاني، گفت جامعه ايران مانند يك اتاق گاز است كه با يك جرقه آتش خواهد گرفت.

دوم- حضور يك اپوزيسيون و آلترناتيو قدرتمند
ائتلاف شوراي ملي مقاومت كه سازمان مجاهدين در كانون آن قرار دارد الترناتيو دمكراتيك و قدرتمندي است كه بيشترين تاثير را در روند تحولات داخلي و بين المللي ايفا ميكند…

سوم- ضربه خوردن سياست مماشات
۴ دهه است كه دولتهاي غربي در عمل بيشترين خدمت را به رژيم آخوندي كرده اند. دولتهاي گذشته آمريكا پي در پي در سربزنگاهها به نجات رژيم از بحران كمك كرده اند بنحوي كه برنده اصلي جنگ كويت و افغانستان و عراق در سالهاي ۱۹۹۱ و ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تماما آخوندهاي حاكم بر ايران بودند…

نتیجه: همه داده ها نشان مي دهد كه رويارويي مردم و مقاومت با رژيم آخوندي وارد آخرين روند خود شده است، جامعه جهاني بويژه آمريكا و اتحاديه اروپا باید با اتخاذ يك سياست قاطع به اين رژيم اجازه ندهند براي كشتار مردم ايران و تروريزم و جنگ افروزي خارج از مرزهاي خود، زمان بخرد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.