برای یک ایران آزاد

اول مهر می‌تواند شروع اوج‌گیری دوباره‌ی قیام باشد

0

اول مهر نماد آغاز سال تحصیلی‌ست اما اول مهر می‌تواند شروع اوج‌گیری دوباره‌ی قیام باشد با حضور نسلی که خامنه‌ای و سپاه پایان خود را در آن می‌بینند.

اول مهر برای کسانی که به مدرسه و دانشگاه می‌روند نمادی از شروع سال تحصیلی‌ست؛ در هوای پاییزی که انقطاعی‌ست از گرمای تابستان به سمت خنکی هوا و دگرگونی فصل.
این روز نمادی از آموختن است. روز شروع کسب علم برای مجهز شدن به دانش برای ساختن آینده‌ی کشور است. این روز همچنین روز نسلی نو جوست که برخی از آنها سنین کودکی را به‌تدریج وداع می‌کنند و گروهی‌ دیگر در نوجوانی و جوانی گام در مسیر بزرگسالی می‌گذارند.
این چنین است که اول مهر آغاز می‌شود. دانش‌آموزان به مدرسه می‌روند و دانشجویان به دانشگاه. اما تنها کار آنها کسب آموزش و گذراندن درس‌های مدرسه نیست. آنها مشق مهمتری هم دارند که نسل‌های پیش به نوشتنش آغاز کرده‌اند.
نوجوانان و جوانی که در آستانه‌ی انقلاب ۵۷ مشغول درس و تحصیل خود بودند در گرماگرم انقلاب دریافتند که باید کاری کرد. دریافتند که تنها کارشان درس خواندن نیست. آنها برای خود وظایف جدیدی کشف کردند؛ وظیفه آزاد ساختن وطن، وظیفه‌ی به زیر کشیدن دیکتاتور و این کشف زندگی‌شان را دگرگون کرد.
سال‌های پس از انقلاب ۵۷ نیز بدون توجه به جایگاه دانش‌آموزان و دانشجویان قابل بررسی نیست. نسل اول مهری آن روزگار خود را حافظان آزادی‌های برآمده از انقلاب می‌دانستند و به همین خاطر در برابر نیروهای خمینی ایستادند؛ گاه از دشنه و زنجیر و گلوله‌ی پاسداران ترسیدند اما جا نزدند. رنج شکنجه در زندان‌ها آزارشان می‌داد اما تسلیم نشدند.
اول مهری‌های آن روزگار در ۵ مهر سال ۶۰ به خیابان آمدند تا شروع سال تحصیلی را به پایان خمینی گره بزنند. اگر موفق شده بودند که سلطنت ولایت فقیه را به زیر بکشند تا ۳۷ سال بعد از آن، کشور و مردم در جنگ و رنج و فقر به سر نمی‌برد. در ۵ مهر سال ۶۰ خمینی باز هم به روی آنها آتش گشود و آنها را دسته دسته کشت.
اکنون سال ۱۳۹۷ است با نسلی که از آن سال‌های دور هیچ خاطره‌‌ای ندارد؛ هیچ حافظه‌ی مستقیمی ندارد اما همان حرف را می‌زند. نسلی که به دنبال انقلاب است و خود را در میانه‌ی یک قیام کشف کرده است؛ خود انسانی‌اش را، خودی که باید در مسیر مبارزه گام بردارد و به پیش برود.
با این همه اول مهر می‌تواند شروع اوج‌گیری دوباره قیام باشد؛ قیامی که از مدارس و دانشگاه‌ها آغاز می‌شود و به خیابان‌ها می‌رسد. در این نسل، خامنه‌ای و سپاه پایان خود را می‌بینند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.