روزشمار ۱۱۴مین روز قیام؛ ایران اعدام فرزندانش را تاب نمی آورد!

ایران اعدام فرزندانش را تاب نمی آورد!

اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی موجی از خشم برانگیخت

در سحرگاه روز شنبه ۱۷دیماه درحالی ایران چشم باز کرد که دو تن از بهترین فرزندانش توسط اشرار خامنه‌ای به چوبه دار سپرده شدند. کم کم خشم تمام ایران را فرا گرفت و صدای اعتراض از هر سو برخاست. محمدمهدی کرمی و محمدحسینی درحالی به چوبه دار سپرده شدند که از کمترین حق دفاع و حقوق دادرسی برخوردار نبودند؛

-۱۲رشته عملیات کانون‌های شورشی،در گرامیداشت قهرمانان شهید محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی از جمله به آتش کشیدن فرمانداری هشتگرد در استان البرز و به آتش کشیدن پایگاههای بسیج ضد مردمی در بندرعباس و ارومیه.

در همین زمینه

 روزشمار ۱۱۲مین روز قیام؛ گرامیداشت شهیدان با شعارهای ضد حکومتی

ایران علیه اعدام برخاست!

-فریادهای اعتراضی در شهرهای مختلف از جمله اراک، قزوین، مشهد ؛ شیراز و ده ها منطقه در تهران و مناطق مختلف کرج با شعارهای مرگ بر دیکتاتور ؛ مرگ بر خامنه ای ؛  خامنه‌ای قاتله حکومتش باطله ؛ توسط مردم و جوانان.

– روزنامه داچ نیوز هلند ۱۷دی- رهبران ۱۰حزب سیاسی پارلمان هلند شامل تمامی احزاب ائتلافی ضمن حمایت از قیام مردم ایران؛ از دولت هلند؛ خواستار لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران شدند.

همزمان با ۱۱۴‌مین روز قیام سراسری و در پی  اعدام وحشیانه دو قهرمان شورشگر محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ، درسحرگاه  دیروز توسط دژخیمان خامنه ای، خشم و نفرت مردم ایران را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.

هموطنان آزاده در بیش از ۱۰شهر و پایتخت اروپایی به‌خیابان‌ها آمدند و با سر دادن شعارهایی هم‌چون «مرگ بر خامنه‌ای» و «قسم به‌خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» خشم و انزجار مردم ایران را اعلام کردند .

این جنایت، هم‌چنین موج وسیعی از انزجار و محکومیت بین‌المللی را برانگیخت و نمایندگان پارلمانها و دولتمردان کشورهای مختلف، رژیم ضدبشری آخوندی را محکوم کردند و خواستار اقدام قاطع کشورها و جامعه بین‌المللی علیه دیکتاتوری خون‌ریز حاکم بر ایران شدند.

اعدام قهرمانان مردم را نمی ترساند!

در همین حال مردم و جوانان در تهران و شماری از شهرهای میهن در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه  خروشیدند و با فریادهای« مرگ برخامنه ای، لعنت بر خمینی،» «هر یه نفر کشته شه هزار نفر پشتشه» دست به خروش شبانه زده و اقدام به آتش زدن مراکز سرکوب و نمادهای حکومتی کردند.

مردم  و جوانان در اکثر مناطق و محلات تهران  ازجمله  ستارخان ، دربند، پونک ، تهرانپارس، یاخچی آباد،  ولیعصر، تهران سر، قلهک،  منطقه نیرو هوایی ، اندیشه ، دار آباد ،  خوابگاه دانشجویان دانشگاه چمران، خوابگاه دانشجویان دانشگاه الزهرا و چندین منطقه دیگراز تهران با خشم و خروش شعارهای علیه حکومت و خامنه ای ضحاک سر دادند.

 دختران دانشگاه الزهرا شعار می‌دادند نیز در اعتراض به اعدام جوانان قیام فریاد زدند:« خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله» همچنین دانشجویان دختر دانشگاه چمران  تهران – شعار «هر یه نفر کشته شه هزار  نفر پشتشه» سردادند.

درهمین حال جوانان شورشگردر سنندج در پاسخ به اعدام جنایتکارانه دو جوان قیامی محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی در تهاجم با کوکتل، یک پایگاه بسیج ضدمردمی و یک خانه مربوط به مزدوران محلی خامنه ای را به آتش کشیدند.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل